Govern del CSC

Consell Rector del CSC

Està format pels vicepresidents del CSC i fins a onze vocals, tots elegits per la Junta General. És el màxim òrgan de govern entre juntes generals.

Membres del Consell Rector del CSC

President

 • Josep Mayoral Antigas, CSC

Vicepresidents

 • Adam Tomàs i Roiget, Fundació Privada Serveis Socials del Montsià / Hospital Comarcal d'Amposta
 • Josep Maria Corominas i Barnadas, PROSS/Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot
 • Sandra Guaita i Esteruelas, Centre MQ Reus
 • Marta Villanueva i Cendán, Ajuntament de Barcelona

Secretari

 • Joaquim Monllau i Bayerri, CSC

Vocals

 • David Bote i Paz, Ajuntament de Mataró
 • Dolors Costa i Sempere, Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Salut González i Martín, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 • Fèlix Larrosa i Piqué, Ajuntament de Lleida
 • Martí Masferrer i Mascort, Institut d'Assistència Sanitària
 • Jordi Masquef i Creus, Ajuntament de Figueres
 • José Antonio Montero i Domínguez, Ajuntament de Montornès del Vallès
 • Laura Pineda i García, Ajuntament de Sabadell
 • Francisco Romero i Gamarra, Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • Josep Maria Vallès i Navarro, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès