Government CSC

Governing Council of the CSC

It consists of the four vice-presidents and even vocal CSC once, all elected by the General Meeting. It is the highest governing body between General Meetings.

Members of the Governing Council of the CSC

President

 • Josep Mayoral Antigas, CSC

Vicepresidents

 • Adam Tomàs i Roiget, Fundació Privada Serveis Socials del Montsià / Hospital Comarcal d'Amposta
 • Josep Maria Corominas i Barnadas, Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
 • Sandra Guaita i Esteruelas, Centre MQ Reus
 • Marta Villanueva i Cendán, Ajuntament de Barcelona

Secretary

 • Joaquim Monllau i Bayerri, CSC

Vocals

 • David Bote i Paz, Ajuntament de Mataró
 • Dolors Costa i Sempere, Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Salut González i Martín, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 • Fèlix Larrosa i Piqué, Ajuntament de Lleida
 • Martí Masferrer i Mascort, Institut d'Assistència Sanitària
 • Jordi Masquef i Creus, Ajuntament de Figueres
 • José Antonio Montero i Domínguez, Ajuntament de Montornès del Vallès
 • Laura Pineda i García, Ajuntament de Sabadell
 • Francisco Romero i Gamarra, Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • Josep Maria Vallès i Navarro, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès