Consultoria i Gestió

CSC Consultoria i Gestió (CSC-CiG) és un instrument a través del qual el Consorci ofereix, des del 1994, serveis a mida als seus associats i a tercers.

Des de l'Àmbit de Consultoria es desenvolupen projectes en què s'ofereix als clients el coneixement adquirit pel CSC en el disseny de sistemes públics de salut i d'atenció social.

CiG procura també assessorament permanent als associats i clients en els diversos aspectes relacionats amb la gestió de centres proveïdors dels sistemes de salut i d'atenció a la dependència.

Ocasionalment, i sempre a petició d'associats i per temps limitat, CiG gestiona equipaments de manera directa.