Consultoria i gestió >

Els nostres clients

Organismes multilaterals finançadors i executors de projectes

 • Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
 • Banc Mundial (WB)
 • Banc Internacional  de Reconstrucción i Foment (BIRF)
 • Organització Panamericana de la Salut (OPS/OMS)
 • Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)
 • Comissió Europea (CE)
 • Banc Europeu de Reconstrucció i Foment (BERF)
 • Associació Internacional de Foment (AIF)
 • Corporació Financera Internacional (IFC)
 • Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI)

Clients Internacionals

 • Ministeris i Secretaries de Salut federals, estatals, nacionals i regionals
 • Instituts de Seguretat Social
 • Centres d'investigació i Docència
 • Altres institucions públiques i privades

Clients a Espanya

 • Ministeris
 • Conselleries de serveis de salut i/o d'assumptes socials
 • Ajuntaments, consells comarcals i diputacions
 • Hospitals, centres de salut i sociosanitaris
 • Associacions i federacions
 • Altres institucions públiques i privades