Multilateral financing organizations and implementers of project

 • Banc Interamericà de Desenvolupament (BID)
 • Banc Mundial (WB)
 • Banc Internacional  de Reconstrucción i Foment (BIRF)
 • Organització Panamericana de la Salut (OPS/OMS)
 • Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD)
 • Comissió Europea (CE)
 • Banc Europeu de Reconstrucció i Foment (BERF)
 • Associació Internacional de Foment (AIF)
 • Corporació Financera Internacional (IFC)
 • Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI)

International customers

 • Federal ministries and departments of Health, state, national and regional
 • Social Security Institutions
 • Research and Teaching Centers
 • Other public and private institutions

Customers in Spain

 • Ministries
 • Health and/or Social Affairs Departments
 • Town, district and provincial councils
 • Hospitals, health centres, and community health centres.
 • Associations and federations
 • Societies
 • Others