Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

L'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des del punt de vista de les polítiques i dels agents implicats (2010-2013)

Objectiu general

Analitzar les condicions que influeixen en l'accés a l'atenció en salut adequada de la població immigrant des de les polítiques de salut i dels agents principals per contribuir a la seva millora.

Objectius específics

  • Analitzar els elements de les polítiques sanitàries dirigides a la població immigrant en el context nacional (Estatal i Catalunya), que influeixen en l'accés d'aquesta població als serveis sanitaris.
  • Analitzar les característiques dels serveis que influeixen en l'accés a l'atenció en salut adequada des del punt de vista dels agents principals.
  • Analitzar les característiques de la població immigrant que influeixen en l'accés a l'atenció en salut adequada des del punt de vista dels agents principals. 

Disseny de l'estudi

Es realitzarà un estudi descriptiu amb dos vessants. La primera, una anàlisi de contingut de les polítiques sanitàries estatals i autonòmiques dirigides a població immigrant en relació a l'accés a l'atenció en salut adequada. La segona, un estudi qualitatiu de caràcter fenomenològic, descriptiu i interpretatiu, mitjançant entrevistes individuals i de grup a formuladors de polítiques, personal de salut i usuaris o potencials usuaris pertanyents al col·lectiu immigrant. L'àrea d'estudi seran zones amb una elevada concentració de població immigrant i col·lectius predominants diferents. Es realitzarà una anàlisi narrativa de contingut amb segmentació per grup d'informant i tema. Proporcionarà evidència per a la millora de les polítiques d'accés de la població immigrant.

Àmbit

Projecte coordinat entre centres de recerca de Barcelona i Granada

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel Fons d'Investigació Sanitària (FIS), del Ministeri de Ciència i Innovació -Institut de Salut Carlos III (PI09/02642), amb una subvenció de 74.415€.

Equip investigador 

Catalunya 

Consorci Hospitalari de Catalunya, SEPPS; M Luisa Vázquez, Rebeca Terraza, Ingrid Vargas

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Lola Bosch 

Andalusia 

Escuela Andaluza de Salud Pública; Luís Andrés López, Silvia Sánchez  

Persones de contacte 

M Luisa Vázquez(ELIMINAR); Rebeca Terraza; Ingrid Vargas(ELIMINAR)

Publicacions relacionades

Articles

Vázquez ML, Vargas I, López-Jaramillo D, Porthé V, López-Fernández LA, Vargas H, Bosch L, Ruiz-Azarola. Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia. Health Policy. 2016;120(4):396-405.

Llop-Gironés A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, Vázquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante en España: una revisión. Rev Esp Salud Pública 2014;88:715-734.

Vázquez ML, Vargas I, Aller MB. Reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la atención sanitaria de la población inmigrante. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014;28(S1):142-146.

Presentacions a congressos

Llop-Gironés A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, Ronda E, Vázquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la población inmigrante en España: una revisión. Gac Sanit. 2014; 28;(SC): 59.

Llop-Gironés A, Vargas I, Bosch L, Vázquez ML. Quality of the care provided to immigrants in Spain: opinion of the health personnel. 5th EUPHA European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health, April 10-12 2014, Granada (Spain).

Llop-Gironés A, Vargas I, Ronda E, Vázquez ML Access to healthcare by the immigrant population in Spain: a scoping review. 5th EUPHA European Conference on Migrant and Ethnic Minority Health, April 10-12 2014, Granada (Spain).

Vargas-Leguas H, Ruiz A, Pequeño S, López D, Vargas I. Acceso de la población inmigrante a los servicios de salud: opinión del personal sanitario y usuarios. Gac Sanit. 2013 ; 27(supl.2):384-385.

H Vargas-Leguas, A Ruiz, S Pequeño, D López, I Vargas, LA López, L Bosch, ML Vázquez. Access to care for immigrant population from the perspective of health workers and users in Andalusia and Catalonia. Eur J Public Health. 2013; 23(suppl.1): 234.

Terraza-Núñez R, S-Hernández S, Pequeño S, López LA, Vargas I, López D, Bosch L, Ruiz A, Vázquez ML, Martínez JI. Immigrants’ perceptions of factors that influence access to quality healthcare in Spain, 2011-2012. Eur J Public Health. 2012; 22(suppl.2): 292-293.

Terraza-Núñez R, S Hernández S, Pequeño S, López LA, Vargas I, López D, Bosch L, Vázquez ML, Martínez JI. Health personnel views of migrants’ access to healthcare in Spain. 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe, Milan, 21-23 June 2012. 

Sánchez S, Terraza-Núñez R, López LA, Pequeño S, López D, Bosch L, Vargas I, Vázquez ML, Martínez JI, Ruiz-Azarola A. Access to quality healthcare in Spain: the immigrants’ voices. 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe, Milan, 21-23 June 2012. 

Terraza-Núñez R, S-Hernández S, Vázquez ML, López LA, Vargas I, Bosch L, Martínez JI, Pequeño S. Acces to health care of immigrant population in public policies: comparative analysis. Eur J TM&IH 2011; 16(suppl.1): 342.

Terraza-Núñez R, S-Hernández S, Pequeño S, López LA, Vargas I, Bosch L, Vázquez ML, Martínez JI. Access to quality healthcare in Spain: the immigrants’ voices. Eur J TM&IH 2011; 16(suppl.1): 345.

Pequeño S, Terraza-Núñez R, Vargas I, Vázquez M.L. Adaptation and implementation of a framework for the analysis of healthcare quality of the immigrant population in Spain. Eur J TM&IH 2011; 16(suppl.1): 362.

Pequeño S, Terraza-Núñez R, Vargas I, Vázquez ML. Adaptación y aplicación de un marco conceptual para el análisis de la atención sanitaria de calidad. 2011; Gac Sanit. 25(Esp.Congr.2): 183.

S-Hernández ,Terraza-Núñez R, López LA, Vázquez ML, Bosch L, Vargas I, Martínez JI, Pequeño S. Acceso a la atención sanitaria de población migrante en las políticas públicas: análisis comparado. 2011; Gac Sanit. 25(Esp.Congr.2): 181.

Colomé JM, Aller MB, Vázquez ML, Waibel S, Vargas I. Differences in perception between the immigrant and native population regarding continuity between care levels in Catalonia. Eur J Public Health. 2011; (suppl.1): 112.