Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Polítiques sanitàries per a la població immigrant en el context nacional i internacional (2007-2008)

Objectiu general

Analitzar les polítiques sanitàries d’atenció a la població immigrant en el context nacional i internacional per identificar lliçons rellevants per al context català.

Objectius específics

  • Analitzar el contingut de les polítiques sanitàries d’immigració seleccionades i els seus canvis en el temps, en el context nacional i internacional;
  • Analitzar el procés i els resultats de la implementació de les polítiques sanitàries d’immigració seleccionades en el context nacional i internacional;
  • Analitzar avantatges i limitacions de les polítiques/plans analitzats en el context nacional i internacional;
  • Extreure conclusions per al model d’intervenció a Catalunya.

Disseny de l’estudi

Es tracta d’una revisió clàssica de la bibliografia, mitjançant la cerca exhaustiva i l’anàlisi narrativa de la bibliografia científica i de la anomenada “bibliografia gris”, sobre les polítiques i plans d’atenció en salut a la població immigrant en el context nacional i internacional.

Objecte d’estudi

Plans i polítiques sanitàries adreçades a l’atenció de la població immigrant en el context nacional i internacional.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel Pla Director d'Immigració, Direcció General de Planificació i Avaluació (DGPA) del Departament de Salut, amb una subvenció de 23.000€.

Equip investigador

M Luisa Vázquez Navarrete; Rebeca Terraza Núñez; Ingrid Vargas Lorenzo; Dolors Rodríguez Arjona

Persones de contacte

M Luisa Vázquez Navarrete; Rebeca Terraza Núñez

Publicacions

Comunicacions a congressos

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Addressing immigrants’ health: comparison of policy answers in three European countries. European Journal of Public Health 2008; 18 (Supl 1):44.

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Addressing immigrants’ health. A comparison of policy answers in three European countries. 2nd Conference of Migrant Health in Europe. 22-24 May 2008. Malmö, Suècia.

Vázquez ML, Terraza-Núñez R, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Addressing immigrants’ health care needs. policy answers in Spain. 2nd Conference of Migrant Health in Europe. 22-24 May 2008. Malmö, Suècia.

Terraza-Núñez R, Vázquez ML, Vargas I, Rodríguez D, Lizana T. Políticas de atención a la salud de los inmigrantes. Una comparación en tres países europeos. Gac Sanit. 2008; 22(Supl 2):22