Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Necessitats sentides pel personal sanitari encarregat de la atenció a la població immigrant (2006-2007)

Objectiu general

Avaluar les percepcions del personal sanitari sobre la provisió d’atenció a la població immigrant des d’una perspectiva qualitativa per identificar àrees de desenvolupament futures. 

Objectius específics

  • Analitzar les percepcions i les necessitats sentides pel personal sanitari sobre el procés d'atenció a la població immigrant.
  • Identificar els factors i els actors que faciliten i dificulten l’atenció del col·lectiu immigrant, des del punt de vista dels proveïdors.
  • Elaborar propostes de millora. 

Disseny de l'estudi

Es tracta d’un estudi qualitatiu, descriptiu de caràcter exploratori i fenomenològic, mitjançant les tècniques qualitatives d’entrevistes individuals i de grup. 

Àrea d'estudi i mostra

La investigació es realitza a Catalunya. Les àrees d’estudi les constitueixen les xarxes de serveis de salut de cinc comarques (Barcelonès, Cerdanya, Montsià, Selva, Urgell) que pertanyen a regions sanitàries diferents, amb una elevada concentració de població immigrant, amb uns col·lectius immigrants predominants diferents per capturar l’espectre de països representats a Catalunya, rurals i urbans.

S’ha dissenyat una mostra teòrica d’informants formada per les següents categories d’actors clau: directius dels proveïdors (gerents, directors assistencials, caps de serveis i coordinadors d’atenció primària) i professionals de salut d’atenció primària i especialitzada. 

Fons de finançament 

Aquest projecte està finançat pel Pla Director d'Immigració, Direcció General de Planificació i Avaluació (DGPA) del Departament de Salut, amb una subvenció de 29.998€.

Equip investigador

M Luisa Vázquez Navarrete; Rebeca Terraza Núñez; Ingrid Vargas Lorenzo 

Persones de contacte 

M Luisa Vázquez Navarrete; Rebeca Terraza Núñez 

Publicacions

Presentacions a congressos 

Vázquez ML, Terraza R, Vargas I, Lizana T. Health professionals' perceptions regarding health care provision to immigrant populations. 15th European Public Health Association. Helsinki, Finlàndia: 11-13 d'octubre 2007.

Vázquez ML, Terraza R, Vargas I, Lizana T. Health personnel percieved needs regarding the provision of health care to immigrant population. 15th European Public Health Association. Helsinki, Finlàndia: 11-13 d'octubre 2007.

Terraza R, Vázquez ML, Vargas I, Lizana T. Acceso a los servicios y necesidades del personal sanitario en la atención al inmigrante. XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria SESPAS: Efectividad de las intervenciones sobre salud de la población. Barcelona, 20-22 de juny de 2007.

Terraza R, Vázquez ML, Vargas I, Lizana T. Percepciones del personal sanitario sobre la atención a la población inmigrante. XII Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria SESPAS: Efectividad de las intervenciones sobre salud de la población. Barcelona, 20-22 de juny de 2007.