Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Barreres i oportunitats per a la participació dels usuaris en el control de la qualitat dels serveis de salut: una avaluació a Brasil i Colòmbia (1999-2002)

Objectiu en relació a les polítiques

Contribuir als esforços institucionals per aconseguir un bon govern i millorar la gestió pública al sector salut.

Objectiu del projecte

Avaluar l'efectivitat de l'actual política de reforma del sector salut en l'enfortiment de la participació dels usuaris en el control de la qualitat dels serveis de salut als sistemes de salut de dos països llatinoamericans, amb l'objectiu d'extraure ensenyaments per millorar l'aplicació de la mateixa.

Aquesta investigació té els següents objectius específics:

  • Analitzar la definició i l'enfoc que, sobre la participació dels usuaris en el control de la qualitat dels serveis de salut, tenen aquests governs i el sector salut;
  • Identificar els mecanismes existents, tant formals com informals (no institucionals), per a la participació dels usuaris en el control de la qualitat;
  • Determinar el grau d'implementació dels mecanismes de participació institucionals per al control de la qualitat;
  • Determinar fins a quin punt els usuaris estan disposats a participar i la seva percepció de la capacitat per influir en l'actuació dels serveis de salut, a través dels mecanismes participatius existents; les seves experiències amb aquests i les seves opinions sobre la qualitat de la provisió de serveis;
  • Analitzar com les organitzacions de consumidors determinen i representen les demandes dels consumidors sobre la qualitat dels serveis de salut;
  • Identificar les principals àrees de conflicte, entre usuaris i el sistema de salut, en relació a la qualitat dels serveis de salut, així com la naturalesa i abast de la receptivitat del sistema de salut en aquests conflictes;
  • Identificar les opinions, expectatives, interessos i influència d'actors clau en relació a les polítiques destinades a incrementar la participació dels usuaris en el control de la qualitat de l'atenció a la salut;
  • Identificar factors i actors que puguin obstaculitzar o afavorir l'efectivitat dels mecanismes institucionals per a la participació dels usuaris en el control de qualitat, tant a l'interior d'un país como de forma comparativa, en ambdós països.

Disseny de l'estudi

La present investigació tindrà dues vessants: 1) Un estudi de cas avaluatiu a cada país i 2) un estudi comparatiu transnacional amb múltiples fonts d'evidència. A la fase 1) es compararà l'actuació real (utilització i resposta) dels mecanismes participatius institucionals en el control de la qualitat respecte a un estàndard fixat pel marc polític. A la fase 2) se compararà la forma en què la política ha estat posada a la pràctica en ambdós països, per determinar factors i actors que influeixen en l'efectivitat de l'aplicació de la política en un context particular. 

L'estudi combina tècniques quantitatives (enquesta) i tècniques qualitatives (anàlisi de documents, entrevistes individuals i de grup) de les ciències socials. La combinació serà utilitzada de forma iterativa. És complementària en el sentit que no sols analitzen el que ha ocorregut realment, sinó també, com s'han comportat els actors i què factors han influït en les seves actituds, comportaments i opinions.

Àrea d'estudi

El present estudi es portarà a terme a dos governs locals de dos països de Sudamèrica: Colòmbia i Brasil. S'hi estudiaran dos sistemes de salut locals: Tuluá i Palmira, al Departament del Valle del Cauca de Colòmbia, i Camaragibe i Cabo de Sant Agostinho a l'Estat de Pernambuco de Brasil. S'ha escollit a cada país un àrea essencialment rural i altra essencialment urbana per realitzar un estudi comparatiu. Altres criteris utilitzats en la seva selecció són: que continguin un gran número d'organitzacions socials legalment constituïdes i que hagin introduït diferents mecanismes per a la participació local en l'elaboració de polítiques. Les àrees d'estudi són, segons el Ministeri de Salut de cada país, àrees on les reformes han estat implementades.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat per la Comissió Europea (IC 18-CT98-0340), amb un subvenció de 252.300€.

Equip investigador

Consorci Hospitalari de Catalunya; MªLuisa Vázquez Navarrete, MªRejane Ferreira da Silva

Escuela Andaluza de Salud Pública; Mariano Hernán Garcia, Juan Manuel Jiménez, José Luis Gutiérrez

Universidad del Valle (Colòmbia); Mª Eugenia Delgado Gallego, Yolanda Zapata, Mario Mosquera (inicialment)

Instituto Materno Infantil de Pernambuco (Brasil); Eliane Siqueira González, Ida Leite Veras, Alcides da Silva Diniz, Ana Paula Campos Pereira, Ilma Kruze Grande de Arruda 

Persona de contacte

M Luisa Vázquez

Documents relacionats

Articles

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Pereira APC, Diniz AS, Veras IL, Kruze I. Nível de informação da população e utilização dos mecanismos institucionais de participação social em saúde em dois municípios do Nordeste do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva10 (Suppl.):141-155.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Kruze I, Diniz A, Veras I, Pereira A.P. Participação social nos serviços de saúde: concepções dos usuários e líderes comunitários em dois municípios do Nordeste do Brasil. Cadernos de Saúde Pública 2003; 19(2):579-591.

Vázquez ML, Ferreira MR, Siqueira E, Pereira AP, Diniz A, Leite I, Kruze I. Visión de los diferentes agentes sociales sobre la participación social en el sistema de salud en el Nordeste de Brasil. Una aproximación cualitativa. Revista Española de Salud Pública 2002; 76(5): 585-594.

Delgado ME, Vázquez ML, Zapata Y, Hernán M. Participación social en  salud: conceptos de usuarios, líderes comunitarios gestores y formuladores de políticas en Colombia. Una mirada cualitativa. Revista Española de Salud Pública. 2005, 79(6): 697-707.

Delgado ME, Vázquez ML. Conocimiento, opiniones y experiencias frente a la legislación y a los mecanismos de participación en Salud en Colombia. Revista de Salud Pública (Colombia) 2006; 8(3):150-167.

Delgado ME, Vázquez ML. Barreras y oportunidades para la participación social en salud en Colombia: percepciones de los actores principales. Revista de Salud Pública (Colombia) 2006: 8(3) 150-167. 

Presentacions a congressos

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Siqueira E, Pereira AP, Zapata Y, Hernán M. ¿Posee la población el poder de influenciar los servicios de salud? Opiniones de usuarios y líderes comunitarios. II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Madrid 22-25 de juny de 2005.

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Pereira AP, Leite I, Zapata Y, Hernán M, Jiménez JM. Conceptos de participación en salud de diferentes actores sociales en Brasil y Colombia. VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia,19-23 de junho de 2004, Recife (Brasil).

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Siqueira E, Diniz A, Zapata Y, Hernán M, Jiménez JM. Diferencias en niveles de información y actitudes de hombres y mujeres en relación a la participación en salud en Brasil y Colombia. VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 19-23 de junho de 2004, Recife (Brasil).

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Kruze I, Diniz A, Veras I, Pereira AP. Diferencias en niveles de información y actitudes de hombres y mujeres en relación a la participación en salud en Brasil y Colombia. Congresso ABRASCO. Ciência e Saúde Coletiva 2003; 8 supp.1: 447.

Siqueira E, Veras I, Pereira AP, Kruze I, Diniz A, Vázquez ML, da Silva MRF. Conceitos de usuários, funcionários e gerentes sobre a qualidade dos serviços de saúde em dois municipios do Nordeste do Brasil. Congresso ABRASCO. Ciência e Saúde Coletiva 2003; 8 supp.1: 546.

Veras I, Pereira AP, Vázquez ML, Siqueira E, Diniz A, Kruze I, da Silva MRF. Participação no controle de qualidade do serviço de saúde em dois municipios do nordeste do Brasil: Visão do conselheiro municipal de saúde. Congresso ABRASCO. Ciência e Saúde Coletiva 2003; 8 supp.1: 463.

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Pereira AP, Leite I, Zapata Y, Hernán M, Jiménez JM, Kruze I, JL Gutiérrez Conceptos de participación ciudadana en salud de los diferentes agentes sociales de Brasil y Colombia. Gac Sanit 2003;17(supl.1):21.

Vázquez ML, Delgado ME, da Silva MRF, Siqueira E, Diniz A, Zapata Y, Hernán M, Jiménez JM. Diferencias en niveles de información y actitudes de hombres y mujeres en relación a la participación en salud en Brasil y Colombia. Gac Sanit 2003; 17(supl.1):25.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Pereira AP, Leite I, Kruze I, Diniz A. ¿Posee la población el poder de influenciar los servicios de salud? Opiniones de usarios y líderes comunitarios. XII Jornades de la societat de salut pública de Catalunya i de Balears. Barcelona, 21-22 de novembre de 2002.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Kruze I, Diniz A, Leite I, Pereira AP. Participación social en salud. diferencias de conocimientos y actitudes de hombres y mujeres. un estudio en el nordeste de Brasil. XX Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Gac Sanit 2002; 16 (supl.1):33-132.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Kruze I, Diniz A, Leite I, Pereira AP. Visión de los diferentes agentes sociales sobre la participación social en los sistemas de salud. Una aproximación cualitativa XX Reunión científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Gac Sanit 2002; 16 (supl.1): 33-132.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Kruze I, Diniz A, Leite I, Pereira AP. Conocimientos y opiniones de usuarios y líderes sobre la participación social en los servicios de salud. Un estudio en el Nordeste de Brasil. IX Congreso de la Sociedad Española de Salud pública. Invertir para la salud. Prioridades en salud pública. Gac Sanit 2001; 15 (Supp. 3):23-25.

Veras I, Pereira AP, Kruze I, Diniz A, Kruze B, Siqueira E, Vázquez ML. Participação no controle de qualidade do serviço de saúde em dois municipios do nordeste do Brasil: Visão do conselheiro municipal de saúde. IX Congreso de la Sociedad Española de Salud pública. Invertir para la salud. Prioridades en salud pública. Gac Sanit 2001; 15(Supp. 3): 39-42.

Kruze I, Diniz A, Kruse B, Siqueira E, Veras I, Pereira AP, Vázquez ML. Controle de qualidade em serviços de saúde no Nordeste do Brasil: uma visão de gerentes e funcionários IX Congreso de la Sociedad Española de Salud pública. Invertir para la salud. Prioridades en salud pública. Gac Sanit 2001; 15 (Supp. 3): 39-42.

Siqueira E, Veras I, Pereira AP, Kruze I, Diniz A, Vázquez ML, da Silva MRF. Qualidade dos serviços de saúde. Visão de usuários, funcionários e gerentes em municipios do nordeste do Brasil. IX Congreso de la Sociedad Española de Salud pública. Invertir para la salud. Prioridades en salud pública. Gac Sanit 2001;15 (Supp. 3): 39-42.

Vázquez ML, Siqueira E, Diniz A, Kruze I, Leite I. Participación social en salud en dos municipios del Nordeste de Brasil. VIII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y XI Congreso de la asociación internacional de políticas de salud. ALAMES/IAHP. Globalización reformas y equidad en salud. La Habana, 3 al 7 de juliol del 2000.

Vázquez ML, Siqueira E, Diniz A, Kruze I, Leite I. Social participation in Health in two municipalities in Northeastearn Brazil. V Global Conference on Health promotion. OMS/OPS/Ministerio de Salud México. México 5-9 juny 2000.

Vázquez ML, da Silva MRF, Siqueira E, Pereira AP, Diniz AS, Veras IL, Kruze I. Nível de informação da população e utilização dos mecanismos institucionais de participação social em saúde em dois municípios do Nordeste do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva 2005;10(Supl.): 141-155.