Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Impacte en l'equitat d'accés i l'eficiència de les xarxes integrades de serveis de salut en Colòmbia i Brasil: Projecte Equity-LA (2009-2013)

Objectiu general

Avaluar la contribució dels diferents tipus de xarxes integrades de serveis de salut a l’accés de l’atenció en salut i a l’eficiència en la provisió de l’atenció en salut, amb una referència especial a l’atenció a la dona a dos països llatinoamericans: Colòmbia i Brasil.  

Objectius específics

  • Analitzar com la equitat en l’accés i l’eficiència en la provisió de l’atenció a la salut són abordades en les polítiques del sector salut.
  • Establir la influència i les opinions dels actors clau (formuladors de polítiques, gestors, usuaris potencials) en relació amb l’accés potencial a les xarxes integrades de serveis de salut.
  • Determinar el grau i el nivell d’equitat, així com els factors que determinen l’accés real de la població a una atenció en salut adequada a les seves necessitats a les xarxes integrades de serveis de salut, especialment en relació a l’atenció materno-infantil.
  • Analitzar l’acompliment de les xarxes integrades de serveis de salut en relació als seus objectius finals de continuïtat de l’atenció i eficiència, especialment en salut materno-infantil, així com determinar els factors del context interns que l’influencien.
  • Proporcionar evidència per al desenvolupament de polítiques que millorin l’accés a una atenció en salut eficient, tant als països participants a l’estudi com a nivell internacional.

Disseny de l’estudi

La investigació consta de dues etapes: 

  1. un estudi de casos nacionals, basat en múltiples fons d’evidència, en què s’analitzarà l’acompliment de les xarxes integrades de serveis de salut, en relació a l’accés i la continuïtat assistencial, tenim en compte les polítiques actuals i l’opinió dels actors principals. És  basat en un estudi qualitatiu i un estudi quantitatiu de tall transversal, i
  2. un estudi comparatiu transnacional, mitjançant la comparació particularista dels estudis de casos. En aquesta etapa es comparen els resultats d'ambdós països, amb l’objectiu d’identificar els factors i actors que influeixen en els resultats de cada context particular

S’utilitzarà una combinació de mètodes qualitatius i quantitatius de recerca social i s’aplicaran tècniques qualitatives (anàlisi de documents, entrevistes focals i entrevistes individuals) i tècniques quantitatives (estudi transversal i anàlisi de registres) en la recollida de les dades. La combinació dels mètodes es realitzarà de forma iterativa i complementària.  

Àrees d’estudi

L’estudi es realitzarà a Colòmbia i Brasil, països escollits perquè la salut de la dona continua presentant problemes rellevants, es mantenen les inequitats en l’accés a l’atenció en salut, comparteixen els principis i objectius dels sistemes de salut, incloent l’accés universal a l’atenció i estan organitzats de manera diferent (Colòmbia amb un model de seguretat social basat en la competència gestionada -managed care- i Brasil un sistema nacional de salut). En cada país se seleccionen quatre xarxes integrades de serveis de salut que compleixen els següents criteris: proporcionen una atenció al llarg del continu assistencial, atenen una població definida, i amb diferents nivells socioeconòmics, situats a l’àrea urbana i amb diferents graus d’integració.  

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pel 7è programa marc (FP7) de la Comissió Europea (FP7-HEALTH-2007-B) sota el contracte GA-223123, amb una subvenció total de 1.722.053€.

Equip investigador

Coordinació i gestió

Sina Waibel; Núria Martínez 

Persones de contacte

M Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR)Marta B Aller(ELIMINAR); Irene Garcia(ELIMINAR)Sina Waibel(ELIMINAR)Núria Martínez(ELIMINAR)

Documents relacionats 

Articles 

Vargas I, Mogollón-Pérez A, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Barriers to care coordination in market-based and decentralized public health systems: a qualitative study in healthcare networks of Colombia and Brazil. Health Policy Plan. 2016;31:736-748.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, Vazquez ML. Adaptación y validación de la escala CCAENA© para evaluar la continuidad asistencial entre niveles de atención en Colombia y Brasil. Gac Sanit. 2015; 29(2):88-96.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Do existing mechanisms contribute to improvements in care coordination across levels of care in health services networks? Opinions of health personnel in Colombia and Brazil. BMC Health Serv Res 2015; 15:213.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Unger JP, da Silva MRF, De Paepe P, Vázquez ML. Regional-based Integrated Healthcare Network policy in Brazil: from formulation to practice. Health Policy Plan 2015; 30(6):705-17.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Determinantes del uso de distintos niveles asistenciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema Único de Salud en Colombia y Brasil. Gac Sanit 2014; 28(6):480-8.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Pierre JP, Borrell C, Vázquez ML. Barriers in access to healthcare in countries with different health systems. A study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Soc Sci Med 2014; 106:204-213.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Pierre JP, Borrell C, Vázquez ML. Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Int J Equity Health 2014; 13(1):10.

de Moraes-Vanderlei LC, Vázquez ML. Mortalidade infantil evitável e barreiras de acceso à atenção básica no Recife, Brasil. Rev Saúde Pública. 2013;47(2):379-89.

Vargas I, Vázquez ML, Unger JP, Mogollón-Pérez AS. Effects of managed care mechanisms on access to healthcare in Colombia: results from a qualitative study. Int J Health Plann Mgmt 2013; 28(1):e13:33.

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón AS. Acceso a la atención en salud en Colombia. Rev Salud Publica (Bogota) 2010; 12(5):701-712. 

Vázquez ML, Vargas I, Unger JP, Mogollón A, da Silva MRF, Paepe P. Integrated healthcare networks in Latin America: a framework for analysis. Rev. Panam. Salud Publica/Pan Am J Public Health 2009;26(4):360-7. 

Vargas I, Vázquez ML, de la Corte P, Mogollón A, Unger JP. Reforma, equidad y eficiencia de los sistemas de salud en Latinoamérica. Un análisis para orientar la cooperación española. Informe SESPAS 2008 Gac Sanit 2008;22(Supl.1): 223-229.  

Comunicacions a congressos 

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Perceptions of continuity of care by the users of the healthcare systems in Colombia and Brazil. Eur J Public Health, 2015; 25(suppl.3): 214.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Aller MB, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML.Cuestionario para la evaluación de las barreras y la equidad en el acceso a los servicios de salud en Colombia y Brasil. II Jornada Científica Bibliopro 2015, 19-25 febrero, Barcelona.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva, MRF, Unger P, Vázquez ML. Validation of the Brazilian and Colombian version of the CCAENA (care continuity across levels of care) scale. Eur J Public Health. 2014; 24(suppl.2): 365.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Validation of the Brazilian and Colombian version of the CCAENA (care continuity across levels of care) scale. 14th International Conference on Integrated Care, April 2-4 2014, Brussels.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Barriers to care coordination in market-based and decentralised public health systems: a qualitative study in healthcare networks of Colombia and Brazil. 14th International Conference on Integrated Care, April 2-4 2014, Brussels.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, Silva MR, Unger JP, Vázquez ML. Determinantes del uso de servicios por nivel asistencial en el SGSSS en el municipio de Colombia y Brasil. Gac Sanit. 2013 ; 27(supl.2):424.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, Ferreira da Silva MR, Unger JP, Vázquez ML. Equity in access to healthcare in two different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Eur J Public Health. 2013; 23(suppl.1): 35.

De Paepe P, Mogollón A, Ribeiro de Gusmão-filho F.A. Desempeño de Redes Integradas de Servicios de Salud en Colombia y Brasil. Enfermedades trazadoras: diabetes y cáncer de mama. XII Congreso latinoamericano de medicina social y salud colectiva, Montevideo, noviembre 2012.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, de Paepe P, Ferreira da Silva MR, Unger JP, Vázquez ML. Access barriers of healthcare in the health systems of Brazil and Colombia. Eur J Public Health. 2012; 22(suppl.2): 138.   

Garcia-Subirats I, Vargas I, Ferreira da Silva MR, Mogollón AS, de Paepe P, Unger JP, Vázquez ML. Equity of access to health care in the health systems of Colombia and Brazil. Eur J TM&IH 2011; 16(suppl.1): 345. 

Ferreira da Silva MR, Ribeiro dos Santos A, Vargas I, Vanini de Brito E, Lages I; Gouveia GC, Vázquez ML, Xavier do Nascimento A, Vasconcelos AL, Carmelo L. Elementos contextuais e organizativos de Redes Integradas de Serviços de Saúde: Avaliação de um território em Pernambuco. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Ferreira da Silva MR, Vargas I, Acioli ML, Vanini de Brito E, Camelo L, Lages I, Xavier do Nascimento A, Gouveia GC, Vasconcelos AL, Ribeiro A, Vázquez ML. Fatores que influenciam no acesso às Redes Integradas de Serviços de Saúde: Um estudo na perspectiva dos usuários do Município de Paulista em Pernambuco. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Ferreira da Silva MR, Vargas I, Vanini de Brito E, Lages I, Xavier do Nascimento A, Gouveia GC, Vasconcelos AL, Ribeiro dos Santos A, Acioli ML. Mecanismos de Coordenação assistencial das Redes de Serviços de Saúde do Município de Recife: Opinião dos Profissionais de Saúde. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010. 

Araújo de Lima CS, Batista de Souza LR, da Silva W, Soares MO, Lages I, Ferreira da Silva MR, Vargas I. A determinação das redes integradas de serviços de saúde no aporte jurídico-normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Batista de Souza LR, Soares MO, Araújo de Lima CS, da Silva W, Lages I, Ferreira da Silva MR, Vargas I. A Coordenação Assistencial e a Continuidade Assistencial no aporte Jurídico-Normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Da Silva W, Batista de Souza LR, Soarez MO, Araújo de Lima CS, Lages I, Ferreira da Silva MR, Vázquez ML. Condicionantes Legais para a Equidade na Atenção à Saúde: Uma Anãlise do Aporte Jurídico-Normativo do SUS. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Lages I, Batista de Souza RB, da Silva W, Araújo de Lima CS, Soares MO, Ferreira da Silva MR, Vargas I. Os Planos Municipais de Saúde determinam à formação de Redes Integradas de Serviços de Saúde? I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010.  

Do Nascimento AX, Ferreira da Silva MR, Vargas I, Lages I, Vanini de Brito E, Gouveia GC, Ribeiro AL, Ribeiro A, Acioli M. Acesso aos serviços de Saúde no Município de Recife: Opinião dos Profissionais Administrativos de Unidades de Saúde. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, Salvador de Bahia (Brasil) 24-26 agosto 2010. 

Barragán AM, Mogollón AS, López SL, Valencia SC, Morales N, Pinilla M, García V, Rodríguez LF, Vargas I, Ferreira MR, Unger JP, de Paepe P, Vázquez ML. Factores que dificultan la coordinación asistencial: un estudio de caso en Colombia. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

Pinilla M, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán A, López SL, Valencia SC, Morales N, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Barreras identificadas por distintos actores en torno a la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud. Vázquez. Factores que dificultan la coordinación asistencial: un estudio de caso en Colombia. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

Valencia SC, López SL, Mogollón AS, Vargas I, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Impacto del modelo de aseguramiento sobre el acceso a los servicios de salud. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

Morales N, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, López SL, Valencia SC, Pinilla M, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. Configuración y características de las redes de servicios de salud en Colombia. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

Morales N, Mogollón AS, García LV, Rodríguez LF, Barragán AM, López SL, Valencia SC, Pinilla M, Vargas I, Unger JP, de Paepe P, Ferreira MR, Vázquez ML. La comunicación como instrumento de gestión de la información: un estudio de caso. Primer Congreso Nacional en Ciencias de la Salud. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, agosto 12-14 de 2010.  

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón A. Impact on access to health care of the introduction of managed care strategies in the health system of Colombia. Proceedings. XII World Congress on Public Health, Istambul 27 April-1 May 2009. 

Vargas I, Vázquez ML, Mogollón A. Coordinación asistencial en redes de servicios de salud en Colombia. Opinión de los actores principales. Gac Sanit 2007;21 (Esp. Congr.):11-149.