Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

Capacitació en habilitats per viure a Colòmbia (juliol 1999)

Objectiu

Descriure i analitzar un programa innovador d'ensenyament d'habilitats per contribuir al desenvolupament d'una estratègia del Banc Mundial i l'OPS en un camp de gran potencial per l'acció i el desenvolupament. 

Objectius específics

  • Analitzar els antecedents i desenvolupament del programa.
  • Determinar les condicions necessàries per a la seva implementació, obstacles, requisits per a la capacitació i bones pràctiques.
  • Extraure recomanacions per a la pràctica.

Disseny de l'estudi

Es tracta d'un estudi de cas, realitzat mitjançant tècniques qualitatives de recerca: entrevistes, anàlisis de documents i observació no participant de tallers d'habilitats per viure a dues escoles de Manizales i Bello.

Àrea d'estudi i mostra

L'estudi es realitza a Colòmbia i el cas el constitueix el Programa de Comportament Humà del Ministeri de Salut de Colòmbia. 

La infomació es va obtenir de:

  • Documents i informes del projecte i altres documents relacionats amb la capacitació
  • Entrevistes amb l'equip pedagògic nacional de Fe y Alegría, el coordinador de l'ensenyament d'habilitats per viure del Ministeri de Salut, els coordinadors pedagògics regionals de Fe y Alegría, directors de les escoles, professors, mares de família i nens

Fonts de finançament

Banc Mundial, Organización Panamericana de la Salud

Equip investigador

Consorci Hospitalari de Catalunya; M Luisa Vázquez

Documents relacionats

Vazquez ML. Life Skills Training in Colombia: A case study. Regional Study on School Health and Nutrition in Latin America and the Caribbean. World Bank/Pan-American Health Organisation. Juliol 1999.

Vázquez ML. Enseñanza de habilidades para vivir en Colombia. Rev. Forum Europeo de Administradores de la Educación, 2005; 13(5):34-37.

Vázquez ML. Capacitación en habilidades para vivir en Colombia. Reunión de expertos de la Organización Panamericana de la Salud. Washington, setembre.1999.