Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

GAIA - Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial

El GAIA és un grup de treball que agrupa a les entitats que col·laboren amb el Servei d'Estudis del CSC en el desenvolupament de recerca aplicada en integració assistencial al sistema de salut català. Els objectius principals són:

  • Desenvolupar eines de mesura de la integració assistencial
  • Avaluar la integració assistencial a diferents entorns de Catalunya des de diferents perspectives i aproximacions metodològiques
  • Proposar recomanacions i estratègies per millorar la integració assistencial al territori

El grup està liderat pel Servei d'Estudis del CSC i participen membres dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Badalona Serveis Assistencials, Institut Català de la Salut, Parc de Salut Mar, la Fundació de Salut Empordà, Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari de l'Anoia i Gestió i Prestació de Serveis de Salut. El GAIA és un grup obert a la participació de les entitats associades interessades en l'anàlisi de la integració assistencial.

L'any 2013 el GAIA va ser reconegut per la Comissió Europea com a grup de recerca en l'àmbit de la integració assistencial.

>> Accés als projectes desenvolupats pel GAIA

>> Accés als instruments de mesura desenvolupats pel GAIA

>> Accés a les publicacions desenvolupades pel GAIA

>> Accés a la extranet del GAIA

>> Contacte per obtenir mes informació del grup; Daniela Campaz Landazábal