Coneixement >

Catàleg de publicacions

Aller M.B. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios [tesis doctoral]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona; 2014

Integració de serveis de salut a Catalunya i Amèrica Llatina

Autor:
Marta B. Aller Hernández
Publicació:
2014

Directores: M.Luisa Vázquez Navarrete i Ingrid Vargas Lorenzo 

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Medicina

Departament de Pediatria, d'Obstetricia i Ginecologia i de Medicina Preventiva

Programa de Doctorat en Salut Pública i Metodologia de la Recerca Biomèdica

Bellaterra, gener 2014

Descarregar document (PDF 1,49 Mb)