Coneixement >

Catàleg de publicacions

Necessitat de professionals mèdics i d'infermeria al sector concertat i ICS

Altres publicacions, Informes tècnics

Autor:
CSC, UCH i ICS
Publicació:
11-12-2019

La patronal CAPSS del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i l'Institut Català de la Salut (ICS), han elaborat un estudi que mostra l'estat actual i la previsió de necessitats de professionals mèdics i d'infermeria en el període 2018-2023. Algunes de les xifres que destaquen mostren com l'any 2023 faltaran més de 2.500 metges, especialment de Medicina de Família i Comunitària, així com pediatres. A més, l'informe també mostra per territoris on hi haurà més necessitat de professionals i s'apunten algunes recomanacions al respecte.

Descarregar estudi (PDF 1,59 Mb)