Perfil del contractant

Gestió Pius Hospital de Valls (GPHV)

Gestió Pius Hospital de Valls (GPHV)

Localització del centre

Adreça: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls
Teléfon: 977 60 61 14

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Serveis de Contractacions

Adreça: Avinguda Tibidado, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic: sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació del Gestió Pius Hospital de Valls

CPM GPHV 6/18

Descripció: Consulta Preliminar per el servei de restauració per pacient i personal per un hospital d´aguts, un sociosanitari, dues residències, un hospital de dia i dos centres de dia

Data límit de presentació d'ofertes: 10/12/2018 14:00h

Apertura pública:

No hi ha apertura pública

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Consulta Preliminar GPHV 6/18
Data d’incorporació a la web
04/12/2018 11:27h
Annexes Consulta Preliminar GPHV 6/18
Data d’incorporació a la web
17/12/2018 10:05h
Terminis Consulta preliminar GPHV 6/18
Data d’incorporació a la web
17/12/2018 12:35h
Informe consultes preliminars licitació cuina 2019
Data d’incorporació a la web
18/02/2019 08:47h

GPHV 4/18

Descripció: Contractació d’auditors per realitzar l’auditoria anual financera dels comptes anuals exercicis 2018-2019-2020

Import: 43.500,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 03/12/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (proposició econòmica i criteris avaluables de forma automàtica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 10 de desembre de 2018 a les 9.50 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:24h
Plec Administratiu GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:25h
Plec Tècnic GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:25h
Memòria justificativa GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:26h
Informe de necessitats GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:26h
Resolució d'aprovació GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:27h
Annexes GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
16/11/2018 11:27h
Certificat Adjudicacio GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
28/01/2019 08:30h
Contracte GPHV 4/18
Data d’incorporació a la web
05/03/2019 15:15h

GPHV 3/18

Descripció: Obres d’instal·lació de punts d’accés WIFI i nous punts de treball

Import: 126.667,39 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: No procedeix, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 7 d'agost de 2018 a les 9.00 hores

NOTA IMPORTANT:

 • Degut a un error material en la data màxima de presentació d'ofertes es procedeix a publicar el Quadre de Característiques Específiques amb la data esmenada.

 • Us recordem que el dia 13 de juliol a les 10h es celebrarà la visita a les instal·lacions de Gestió Pius Hospital de Valls. Aquesta visita té caràcter obligatori i, per tant, els licitadors que no hagin assistit a la visita esmentada quedaran exclosos del procediment de contractació, de conformitat amb l'establert a l'apartat 34 del quadre de característiques específiques".

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:44h
Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:44h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:45h
Models
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:45h
MODEL 4 (Sobre A) Instruccions DEUC
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:46h
Informe de Necessitats
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:47h
Informe tècnic no divisio en lots GPHV 3-18
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:47h
Resolució aprovació GPHV 3-18
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:48h
Fitxer Deuc
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:49h
ANNEX PLEC TÈCNIC - PLÀNOLS GPHV 3-18
Data d’incorporació a la web
05/07/2018 15:50h
Quadre de característiques v2 (esmenat)
Data d’incorporació a la web
06/07/2018 10:25h
Acta A GPHV 3/18
Data d’incorporació a la web
02/08/2018 14:52h
Acta C GPHV 3/18
Data d’incorporació a la web
08/08/2018 12:06h
Resolució Adjudicació GPHV 3/18
Data d’incorporació a la web
28/08/2018 10:56h

GPHV 2/18

Descripció: Subministrament i instal·lació de punts d’accés WIFI i la seva gestió

Import: 57.444,24 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: No procedeix, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 3 de juliol de 2018 a les 12.30 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Informe de necessitats GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:25h
Informe de no divisió lots GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:26h
Resolucio Aprovacio GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:27h
Quadre de característiques GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:27h
Plec Administratiu GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:28h
Plec Tècnic GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:28h
Fitxer DEUC GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:31h
Model 4 Instruccions DEUC GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:31h
Models GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:32h
Acta A GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
02/07/2018 09:00h
Acta C GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
09/07/2018 11:29h
Resolució Adjudicació GPHV 2/18
Data d’incorporació a la web
02/08/2018 14:54h

GPHV 1/18

Descripció: Subministrament i instal·lació d’estacions de treball de sobretaula, ordinadors portàtils, impressores i electrònica de xarxa i complements

Import: 197.324,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 26/06/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: No procedeix, al no haver sobre de documentació tècnica i criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 3 de juliol de 2018 a les 12.00 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Informe de necessitats GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:16h
Resolucio Aprovacio GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:17h
Quadre de característiques GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:17h
Plec Administratiu GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:18h
Plec Tècnic GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:18h
Fitxer DEUC GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:18h
Model 4 Instruccions DEUC GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:19h
Models GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
11/06/2018 14:19h
Acta A GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
02/07/2018 08:58h
Acta C GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
09/07/2018 11:30h
Resolució Adjudicació GPHV 1/18
Data d’incorporació a la web
02/08/2018 15:00h

GPHV 3/17

Descripció: Servei de seguretat i vigilància de l’hospital i centre sociosanitari del Pius Hospital de Valls. Els serveis concrets a prestar són els propis de la vigilància i seguretat regulats en la normativa sectorial Llei 5/2014 de Seguretat Privada, i Reglam

Import: 167.337,30 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 10/01/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data:22/01/2018 a les 10:00 hores.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica): 

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data:30/01/2018 a les 12:00 hores.

NOTA IMPORTANT:

Es publica la data d'obertura dels sobres C.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:23h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:23h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:23h
Annexes
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:24h
Models
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:26h
Plànols
Data d’incorporació a la web
27/12/2017 09:16h
Annex 2 guia DEUC
Data d’incorporació a la web
27/12/2017 09:18h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
27/12/2017 09:24h
Informe de valoració Sobre B
Data d’incorporació a la web
18/05/2018 12:58h
Acta C
Data d’incorporació a la web
18/05/2018 12:58h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
18/05/2018 12:59h

GPHV 2/17

Descripció: Servei de seguretat i vigilància de l’hospital i centre sociosanitari del Pius Hospital de Valls.

Import: 334.674,60 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/12/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 15 de gener de 2018 a les 12:00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: Pendent de publicació

NOTA IMPORTANT:

NOTA IMPORTANT: Es substitueix el Quadre de Característiques Específiques per una nova versió a l'haver un error de tipus tipogràfic en en els preus unitaris.

*****************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Administratiu GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:18h
Plec Tècnic GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:19h
Annex 3 guia DEUC GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:20h
Fitxer DEUC GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:21h
Plànols GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:21h
Annexos GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:21h
Models GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:22h
Anunci de licitació DOUE GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/11/2017 13:24h
Quadre de característiques GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 10:12h
Resolució Desistiment GPHV 2/17
Data d’incorporació a la web
22/12/2017 13:07h

GPHV 1/17

Descripció: Servei de bugaderia pels centres del Pius Hospital de Valls i la Fundació Vilaniu

Import: 463.500,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 20/06/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 6 de juliol de 2017 a les 12.00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 11 de juliol de 2017 a les 12.00 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Administratiu GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:51h
Plec Tècnic GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:51h
Quadre de característiques GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:51h
Anunci licitació DOUE GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:52h
Annex 2 guia DEUC GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:53h
Fitxer DEUC GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:53h
Annexes GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:53h
Models GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
17/05/2017 13:54h
Resolució Adjudicació GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
02/11/2017 13:13h
Informe d'adjudicació GPHV 1/17
Data d’incorporació a la web
02/11/2017 13:14h

GPHV 2/16

Descripció: Servei de gestió i dispensació de medicació i material sanitari pels usuaris de la residència Alt Camp i Residència Monsterrat Cuadrada.

Import: 19.736,75 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 14/10/2016 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 18 d'octubre de 2016 a les 9.00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 2 de novembre de 2016 a les 9.00 hores.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de característiques GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:37h
Plec Administratiu GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:37h
Plec Tècnic GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:38h
Annex 2 Junta Consultiva
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:39h
Fitxer DEUC GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:40h
Annexes GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:40h
Models GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:40h
Resolució Adjudicació GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
23/12/2016 13:17h
Quadre de puntuacions Sobres B-C GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
23/12/2016 13:17h
Contracte 1 GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
07/07/2017 08:19h
Contracte 2 GPHV 2/16
Data d’incorporació a la web
07/07/2017 08:19h

GPHV 1/16

Descripció: Servei de gestió i dispensació de medicació i material sanitari pels usuaris de la residència Alt Camp i Residència Monsterrat Cuadrada

Import: Lot 1: 19.736,75 euros sense IVA / Lot 2: 9.943,14 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 12/09/2016 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: 22 de setembre de 2016 a les 9.00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Plaça Sant Francesc, 1 43800 Valls

  Data: Es publicarà al perfil del contractant i es notificarà a tots els licitadors

NOTA IMPORTANT:

Procediment realizat per Instruccions Internes de Contractació

***********************************************************************************

S'actualitza a dia 25 d'agost de 2016, el document "Annexes", a l'haver un error tipogràfic en el logo del document. La resta de documentació no ha tingut cap variació.

************************************************************************************

Es modifica la data de termini per a la presentació d'ofertes, passant del dia 6 de setembre de 2016, al dia 12 de setembre de 2016.

************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Administratiu GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:51h
Plec Tècnic GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:52h
Quadre de característiques GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:52h
Annex Recomanació Junta Consultiva (DEUC)
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:54h
Fitxer DEUC GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:55h
Models GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
22/08/2016 08:56h
Annexes GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
25/08/2016 10:53h
Resolució d'esmena GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
19/09/2016 14:46h
Resolució de desestiment GPHV 1/16
Data d’incorporació a la web
29/09/2016 12:24h
Més recents