Perfil del contractant

Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FS)

Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme (FS)

Localització del centre

Adreça: Carretera de la Cirera s/n 08304 Mataró
Teléfon: 93 741 77 00
Fax: 93 741 77 17

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Serveis de Contractacions

Adreça: Avinguda Tibidado, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic:sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

FPSCSdM 1/16

Descripció: Concessió de l’explotació del servei d’odontologia a les dependències de la Fundació Privada de la Salut del Consorci Sanitari del Maresme.

Import: Valor estimat del contracte: 5.175.048 euros sense IVA (volum màxim de negoci previst per al contractista en tota la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues) Cànon mínim a abonar pel contractista: 160.000 euros/any sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/02/2017 14:00h

Apertura pública:

  • Apertura Sobres B (Tècnica):

    Lloc: Carretera de la Cirera s/n 08304 Mataró

    Data:22/02/2017 11:00 hores

  • Apertura Sobres C (Ecònomica):

    Lloc: Carretera de la Cirera s/n 08304 Mataró

    Data:La data i hora assignada per procedir a l'obertura pública del sobre C serà comunicada al perfil.

NOTA IMPORTANT:

Segons el que indica el quadre de característiques es comunica que la data per realitzar la visita obligatòria a les instal·lacions serà el dia 19 gener 2017 de 14:00 h a 15: 00h.

Caldrà confirmar assistència a la visita mitjançant correu electrònic a la següent adreça mvilriales(ELIMINAR)@csdm.cat

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:54h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:54h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:56h
Annex 3 Recomendació Junta Consultiva
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:57h
Annexes
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:57h
Models
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 09:57h
Anunci de licitació DOGC
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 10:01h
Anunci de licitació DOGC
Data d’incorporació a la web
29/12/2016 10:01h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
23/01/2017 14:12h
RESOLUCIO D'ESMENES i ACLARIMENTS DELS PLECS 25/01/2017
Data d’incorporació a la web
25/01/2017 13:04h
Anunci d'esmena DOGC
Data d’incorporació a la web
31/01/2017 09:41h
Resolucio de Procediment Desert FPSCSdM 1/16
Data d’incorporació a la web
17/02/2017 12:16h
Anunci DOGC Desert FPSCSdM 1/16
Data d’incorporació a la web
28/02/2017 10:05h