Patronal CAPSS >

Documentació i normativa

Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Convenis col·lectius i acords

III Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Actes de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Acta 12 (18/05/2021)

Acta 11 (03/11/2020)

Acta 10 (02/03/2020)

Acta 9 (02/03/2020)

Acta 8 (18/09/2019)

Acta 7 (11/07/2019)

Acta 6 (25/06/2019)

Acta 5 (13/06/2019)

Acta 4 (04/06/2019)

Acta 3 (14/05/2019)

Acta 2 (25/05/2019)

Acta 1 (15/01/2019)

Actes Comissió Negociadora del II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Actes de la Comissió Paritària del I Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut

Actes Comissió Negociadora del I Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d'Aguts, centres d'Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de Salut