Patronal CAPSS >

Documentació i normativa

Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya (codi conveni núm. 7901525)

Convenis col·lectius i acords

Actes Comissió Negociadora del IV Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Atenció Domiciliària de Catalunya (codi conveni núm. 7901525)