Patronal CAPSS >

Documentació i normativa

Conveni Col·lectiu de treball dels centres Sociosanitaris i/o de Salut Mental de Catalunya per als anys (2007-2008)

Convenis col·lectius i acords

Conveni col·lectiu de treball dels centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya  amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2007-2008.

Actes Comissió Paritària del conveni col·lectiu de treball dels centres sociosanitaris i/o de salut mental de Catalunya  amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut per als anys 2007-2008.