Patronal CAPSS >

Cartera de serveis CAPSS

Coneix els serveis que ofereix la Patronal CAPSS i informa't sobre aquells que més t'interessin enviant un correu electrònic a: patronal(ELIMINAR)@consorci.org

Descarrega la cartera de serveis de CAPSS

Avaluació de directius i altres professionals

Avaluació professionals vs lloc de treball

 • Valoració del nivell d'adequació de la persona al lloc de treball
 • Anàlisi del perfil de competències i personalitat

Mapa de talent

 • Avaluació del potencial de desenvolupament

Feedback 360º

 • Informació que permet als directius i professionals avaluats la identificació dels punts forts i les àrees de millora en la seva gestió

Benchmark per a la gestió estratègica del compromís: projecte OPINA

 • Ajuda les institucions a reforçar el compromís dels seus professionals amb els seus reptes estratègics: qualitat i sostenibilitat
 • Permet disposar d'una visió global del sector i benchmark, per posar en context els propis resultats, així com identificar i compartir millors pràctiques
 • Contribueix a complir amb requeriments formals (model d'acreditació, avaluació de riscos psicosocials) o altres iniciatives pròpies (EFQM, valors, pla de comunicació...)

Models de desenvolupament del talent

Models de gestió per competències

 • Permet l'optimització dels diferents processos de gestió de  persones (selecció per competències, formació, compensació i plans de promoció)

Avaluació de l'acompliment

 • Disseny de models d'avaluació de l'acompliment
 • Establiment de criteris de retribució associats a resultats

Programa de desenvolupament de competències relacionals

 • Proporciona eines per desenvolupar competències relacionals
 • Millora la gestió de conflictes
 • Amplia la capacitat del professional per abordar i optimitzar les seves relacions

Projectes de consultoria

Participació en projectes de consultoria

 • A nivell nacional i internacional (LATAM)
 • Amb la col·laboració d'experts de les entitats associades

Selecció i recerca de directius i professionals

 • Definició del perfil del lloc de treball: formació, funcions i nivell de responsabilitat, competències crítiques, experiència i altres requeriments
 • Definició de l'estratègia de reclutament: publicació ofertes en el WEB del CSC, en el Butlletí setmanal i en altres canals de reclutament
 • Preselecció de candidatures
 • Entrevista per competències
 • Administració de proves i qüestionaris
 • Presentació d'informes
 • Suport en l'anàlisi de resultats i en la presa de decisions

Servei d'informació permanent i consultes

Informació permanent

 • Elaboració de circulars informatives sobre les principals novetats legislatives en l'àmbit laboral
 • Espai de novetats laborals al Butlletí del CSC
 • Butlletí Projecte Àgora amb la Fundació Factor Humà  

Consultes

 • Resolució de consultes formulades telefònicament, via correu electrònic, amb visites presencials i whatsapp (individuals i amb el grup de responsables de RH)

Serveis àmbit administració de personal

Gestió de nòmines i contractació laboral

 • Confecció de nòmines
 • Càlcul d'assegurances socials
 • Càlcul de retencions IRPF
 • Elaboració de contractes i gestió bonificacions

Circuits i de procediments d'administració de personal

 • Revisió de circuits i procediments
 • Propostes de millora 

Serveis d'Assessoria Integral

 • En l'aplicació dels convenis col·lectius laborals i la legislació vigent 
 • En les relacions laborals de caràcter individual i col·lectiu
 • En el dimensionament i planificació de les plantilles
 • En el desplegament de procediments de gestió de persones