Farmàcia i medicament >

Cicle debats #farmaCSC 2017

El cicle de debats #farmaCSC sobre Gestió Pública dels Medicaments innovadors va celebrar la seva primera edició a l'any 2017 amb l'objectiu d'identificar les novetats en la gestió de l'accés als medicaments innovadors i plantejar un debat que proposi solucions als reptes que es plantegen respecte l'avaluació, el finançament i  la compra com a eines facilitadores de la gestió de l'accés. El cicle de sessions va permetre conèixer de primera mà l'anàlisi i visió dels principals decisors i líders d'opinió a Catalunya en aquest tema i relacionar-se amb experts i altres professionals implicats en la gestió de l'accés de medicaments.

Presentacions dels ponents principals al cicle 2017: