Què és el Consorci >

Cartera de serveis CSC

Serveis del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Assessorament

Assessorament laboral, jurídic i acompanyament específic

Assessorament, i serveis a mida segons les necessitats de cada entitat, per complir amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Implementació de models d'atenció i reformes de salut

Implementació de models de gestió (hospitalaris i atenció primària)

Acompanyament en l'apertura i trasllats hospitalaris

Acompanyament en l'acreditació de centres de salut

Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals a través de l'Associació Mancomunitat Sanitària de Prevenció (AMSP)

Assessorament en comunicació corporativa institucional

Assessorament en la selecció de personal i avaluació de professionals i directius

Programa i models de desenvolupament de competències relacionals i del talent

Benchmarking

Plataforma de Benchmarking d'indicadors sectorials d'excel·lència assistencial - ARQ

Plataforma de Benchmarking de costos hospitalaris RECH

Anàlisi sectorial del compromís dels professionals OPINA

Bones pràctiques

Espai d'intercanvi en Bones Pràctiques en la gestió de persones

Programa d'acompanyament en Atenció Integral Centrada en la Persona

Comitè ètica en atenció social

Contractació Administrativa

Central de compres (agregació d'entitats per optimitzar les compres)

Assessorament i tramitació de licitacions

Resposta jurídica als recursos especials en matèria de contractació i qüestions de nul·litat interposats pels licitadors

Documents de modificació, pròrroga i resolució contractual

Elaboració de plecs tipus de clàusules Administratives

Encàrrecs entre mitjans propis

Gestió del perfil de contractant així com enviament d'anuncis i notificacions

Formació en matèria de contractació pública

Procediments de compra pública innovadora

Defensa dels interessos dels associats

Representació davant les Administracions i altres institucions

Espai de participació i de gestió del coneixement

Comissions, plenaris i grups de treball per intercanviar coneixement, debatre sobre temes rellevants i promoure actuacions innovadores

Debats sobre gestió pública de medicaments innovadors

Jornades i sessions tècniques

Farmàcia i medicament

Suport a la gestió i a la compra del Medicament

Eines de bussiness intelligence de suport a la gestió de la prestació farmacèutica (Infoclínic)

Desenvolupament de models col·laboratius per promoure les sinergies i economies d'escala en l'eficiència i l'ús racional dels  medicaments

Projectes d'innovació en farmàcia i medicaments

Formació continuada

Formació contínua especialitzada (UCf)

Acompanyament i solucions personalitzades i a mida per a cada organització

Impartició de cursos online de formació, perfilant els itineraris d'acords a les necessitats personalitzades a cada professional i entitat

Programes de desenvolupament directiu (Update directiu)

Programes de formació presencial amb sessions d'actualització tècnica

Programes i itineraris formatius acreditats (màsters, postgraus, cursos d'especialització i extensió universitària)

Informació permanent

Informació periòdica sobre temes d'interès i impacte ens els sector salut i social

Elaboració de circular informatives i notes tècniques sobre temes rellevants de l'àmbit salut i social

Butlletí Actualitat CSC

Butlletí Projecte Àgora

Estudis sectorials laborals, jurídics i de gestió

Negociació convenis col·lectius laborals

Negociació convenis col·lectius laborals

Representació davant conflictes col·lectius laborals

Recerca (Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques Sanitàries)

Anàlisi de les polítiques de salut i social i generació de propostes

Desenvolupament de línies de recerca aplicades en els àmbits d'interès dels associats

Projectes de recerca en col·laboració amb els associats i preparació de publicacions

Serveis clínics

Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)

Imatge Mèdica Intercentres (IMI)