Consultoria i gestió >

Àmbits de gestió

Integració de serveis sanitaris i socials al CIS Cotxeres

El CIS Cotxeres és un equipament sanitari públic, que comprèn un centre d'atenció primària, un centre d'urgències de 24 hores, un centre de rehabilitació ambulatòria, un centre sociosanitari, un hospital de dia i un centre de salut mental. El Centre Integral de Salut Cotxeres permet fer una atenció integral a la zona Nord de la ciutat, amb la incorporació de professionals sanitaris especialistes en l'atenció de primer nivell (ordinària i urgent), en l'atenció al malalt fràgil i en processos de rehabilitació.