Associació >

Activitat associativa davant l'epidèmia de coronavirus

Des de l'Àrea Associativa s'han creat diferents canals de comunicació amb videoconferència per a totes les línies assistencials i d'activitat, amb periodicitat setmanal fixa i amb la possibilitat d'activar-les de manera urgent si fos precís, de mitjana tenim de 25 a 30 participants per conferència, fins avui hem realitzat:

  • Atenció Intermèdia, amb la participació de representants del Departament de Salut: Dr. Sebastià Santaeugenia, Director del PAISS i Dr. Jordi Roca, Responsable operatiu d'Atenció Intermèdia del Catsalut i Gerent de l'Hospital de la Santa Creu de Vic
  • Atenció Primària,  amb la participació del Dr. Rafael Ruiz, Director Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut i el Dr. Jaume Benavent, Responsable operatiu d'Atenció Primària i Comunitària del CatSalut, i Gerent de CAPSBE
  • Direccions Assistencials - Atenció hospitalària: amb la participació de la Dra Assumpta Ricart de l'Àrea d'Atenció Sanitària del CatSalut
  • Psiquiatria i Salut Mental: amb la participació del Director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions Dr. Jordi Blanch

Òrgans de govern

  • Comissió permanent
  • Comissió de gestió social

També, des de l'Àrea Associativa i el servei d'estudis del CSC recollim a continuació una sèrie de documents que considerem d'interès davant l'epidèmia de coronavirus:

A més, des de l'Àrea Associativa teniu a la vostra disposició alguns enllaços d'interès pel que fa a informació epidemiològica: