Associació

El CSC presta serveis a més de 100 institucions entre entitats prestadores de serveis de salut i d'atenció a la dependència, ajuntaments, diputacions i consells comarcals. Tots els associats són institucions de caràcter públic i/o sense ànim de lucre i són referents en els sistemes públics de salut i d'atenció social.

El CSC també representa els associats davant de les administracions i d'altres agents dels sector salut i atenció social com sindicats, associacions professionals, societats científiques i altres.

Comissions i grups de treball

Aquests són els principals òrgans de participació dels associats en l'activitat del CSC

Més informació

Relacions institucionals

El CSC estableix relacions amb múltiples institucions, tant a Catalunya com arreu del món

Més informació