Actualitat >

Notícies

Nova plataforma CoNNectaCSC: un espai de trobada entre entitats associades i empreses innovadores

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha posat en marxa el web 'coNNectaCSC', un espai virtual de trobada entre les empreses que ofereixen solucions innovadores i les entitats associades al Consorci.

Així, amb aquesta nova plataforma es busca connectar les inquietuds o necessitats dels associats amb les solucions que han desenvolupat empreses i proveïdors i, alhora, s'ofereix un repositori de coneixement de les alternatives innovadores disponibles al mercat en diferents àmbits relacionats amb l'assistència sanitària i social.

Amb aquest objectiu, des d'aquesta plataforma s'organitzen els e-pitchings, esdeveniments virtuals sobre temes concrets en els quals les empreses poden presentar les seves solucions, productes o serveis davant d'una audència de gerents, directors assistencials i altres persones vinculades a les entitats associades al CSC.

L'últim e-pitching va tenir lloc el passat 20 de març i va abordar les possibilitats de la impressió 3D en la salut. Xavier García, de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), va fer la conferència inaugural i, seguidament, nou empreses i entitats van presentar els seus respectius projectes. El pròxim, que tractarà sobre l'ús de l'aigua en l'entorn sanitari, tindrà lloc el 25 d'abril.

Enllaços relacionats