Actualitat >

Notícies

Salut ens presenta el Pla d'ocupació de places de difícil cobertura en l'àmbit rural a l'atenció primària

El director general de Professionals del Departament de Salut, Marc Soler, i la cap de la divisió de Professionals del CatSalut, Anna González, han visitat avui el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en el marc de la Comissió d'Atenció Primària CSC-La Unió. Durant la reunió, han presentat el Pla d'ocupació de places de difícil cobertura en l'àmbit rural a l'atenció primària, que serà anunciat demà pel conseller Balcells. Aquest Pla s'emmarca en el Pla d'acció per a la millora de l'atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya, el qual vol donar resposta, alhora, als reptes detectats al Fòrum de diàleg professional (FDP) en aquest àmbit.

Marc Soler ha explicat que l'objectiu del Pla és definir una sèrie de mesures per facilitar l'ocupació dels llocs de difícil cobertura als EAP de l'àmbit rural, mesures que giren entorn de tres grans eixos: l'incentiu econòmic, el projecte professional i el projecte personal. Prèviament, s'ha fet un treball de classificació dels EAP segons el grau de difícil cobertura. Aquesta classificació s'ha fet en funció de diferents criteris, com són l'alta ruralitat, la distància a l'hospital més proper, la sobrecàrrega estacional o l'índex d'envelliment de la població.

Pel que fa a les mesures, Anna González ha explicat que la retribució, una vegada coberta, no és suficient motiu de motivació, per la qual cosa, més enllà del salari, cal poder oferir un projecte professional i personal. En aquest sentit, la cap de Divisió de Professionals del CatSalut ha assenyalat que la implicació del món local "és clau" a l'hora d'oferir un projecte personal motivador.

Aquí, Marc Soler ha explicat que la idea seria que cada municipi tingués un "pack d'acollida" que facilités la captació de talent. "Volem que el món local sigui soci d'aquesta iniciativa", ha assegurat, tot identificant els ajuntaments, diputacions, consells comarcals i altres entitats del món local com a actors clau en el pla d'ocupació presentat.

Segons han explicat els responsables de Professionals de Salut, el repartiment demogràfic de Catalunya és molt desigual, atès que gairebé tres quartes parts de la població catalana viuen en un entorn urbà, que ocupa el 15% del territori. En canvi, la quarta part restant es reparteix en el 85% del territori.