Actualitat >

Notícies

Presentem el Programa d’Abordatge de la Solitud no volguda

Una vuitantena de professionals d'ajuntaments i altres entitats del món local s'han reunit avui al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) amb motiu de l'acte de presentació del Programa d'Abordatge de la Solitud no volguda (PAS). Es tracta de la primera guia de Catalunya que aborda específicament la solitud no volguda, que contempla el conjunt de la ciutadania, que està exclusivament adreçada als ens locals i que és adaptable i replicable a qualsevol municipi. Així ho ha explicat l'equip de l'Àrea d'Envelliment i Benestar (eib) del CSC que ha liderat aquesta iniciativa, format per Victòria Coll, directora executiva d'eib; Laia Colom, coordinadora tècnica, i Sandra Pàmies, tècnica de projectes.

La inauguració de l'acte ha anat a càrrec del director general del CSC, José Augusto García Navarro, qui ha assenyalat que cada vegada hi ha més estudis que demostren que la solitud no volguda té un impacte directe en la salut i el benestar. "Les persones que la pateixen tenen majors prevalences en malalties, sobretot en depressió, ansietat crònica o cardiopaties", ha indicat.  El doctor García Navarro també ha assegurat que l'abordatge de la solitud no volguda és molt complex i que, de totes les experiències que es coneixen en aquest àmbit, les intervencions que es fan des de la comunitat són les més efectives.

Victòria Coll ha volgut remarcar, a l'inici de la sessió, que no totes les persones que estan soles se senten soles i que, igualment, no totes les persones que estan acompanyades se senten acompanyades. "A més, aquest sentiment pot canviar al llarg de la vida de la persona i, per tant, l'abordatge no és fàcil", ha afegit. En aquest sentit, la directora executiva de l'Àrea d'Envelliment i Benestar del CSC ha explicat que el PAS pretén abordar la solitud no desitjada d'una manera "rigorosa i estructurada", després d'haver detectat, des d'eib, una manca d'estratègies en aquest àmbit.

Laia Colom ha estat l'encarregada de presentar l'estudi inicial que ha servit com a punt de partida del PAS. Una de les principals conclusions d'aquest estudi és que la solitud no volguda és un fenomen complex i que el capital social i la participació social són elements clau en el seu abordatge. També posa de manifest que aquest sentiment pot agreujar-se en funció de determinants socials, com poden ser el gènere, la pobresa o la institucionalització. D'altra banda, l'estudi evidencia que la majoria dels recursos s'adrecen a persones grans en situació de dependència i aborden la solitud posant el focus únicament en les conseqüències. A més, la majoria d'accions que s'han estudiat són d'acompanyament i se'n troben a faltar de preventives i sensibilitzadores.

A partir de les conclusions d'aquest estudi inicial, l'Àrea d'Envelliment i Benestar del CSC ha elaborat el PAS, que facilita el disseny, implementació i avaluació d'un programa que aborda la solitud no volguda als municipis. Segons ha explicat Sandra Pàmies, el PAS inclou 15 accions que s'estructuren en tres línies d'acció: la línia de Prevenció, la línia d'Observació i Detecció i la Línia d'Acompanyament. Durant la sessió, la tècnica de projectes d'eib ha fet una demostració als assistents sobre el funcionament d'aquesta eina.

La presentació del PAS ha conclòs amb la intervenció del president del CSC, Josep Mayoral, qui ha volgut posar èmfasi en la responsabilitat dels municipis a l'hora de lluitar contra la soledat no volguda. "El món local té una oportunitat extraordinària per actuar davant d'aquestes formes d'exclusió, ja que és des de la proximitat des d'on es troben les millors solucions", ha assenyalat Mayoral, qui s'ha mostrat convençut que, amb eines metodològiques com el PAS, els ajuntaments ho tindran, a partir d'ara, molt més fàcil.