Actualitat >

Notícies

Sis dels projectes transformadors per al sistema sanitari de Catalunya es desenvoluparan des d’iNexesCSC

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar, el passat 5 de juliol, la despesa de gairebé 60 milions d'euros per a divuit projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya, sis dels quals es desenvoluparan en el marc del hub d'Innovació del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), iNexesCSC. Es tracta de sis projectes en què participen 24 entitats associades i que estan liderats pel Parc de Salut Mar, l'Hospital Clínic de Barcelona, la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari del Maresme, l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau i el Parc Sanitari Pere Virgili. Des de l'Àrea d'Innovació i Partenariat del CSC s'ha donat suport a la conceptualització d'aquests projectes col·laboratius i se'n coordinarà, també, la seva execució.

Els projectes són els següents:

  • Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, amb 3D Adopt: Implantació de la cirurgia digital i la tecnologia 3D.
  • Consorci Sanitari del Maresme, amb Implantació d'un protocol d'innovació assistencial pel maneig de disfàgia orofaríngia: Cribratge sistemàtic i massiu de pacients amb Disfàgia orofaríngia i protocol·lització del tractament compensatori
  • Parc Sanitari Pere Virgili, amb PIONEER (Projecte Innovador orientat a dissenyar l'atenció sociosanitària del futur): Creació d'una caixa d'eines tecnològiques per millorar l'atenció assistencial dels centres sociosanitaris de Catalunya
  • Parc de Salut Mar, amb Sistemes de Suport a la Decisió federats (fDSS): Creació d'un sistema de suport de decisió (SSD) per millorar la gestió del pacient amb insuficiència cardíaca i el pacient pediàtric amb bronquiolitis.
  • Hospital Clínic de Barcelona, amb Banc de Microbiota de Catalunya: Millorar l'accessibilitat al trasplantament de microbiota fecal
  • Hospital de Santa Creu i Sant Pau, amb Codi Medicament: Prevenció de problemes de salut relacionats amb els medicaments

Aquests projectes innovadors s'han gestat en el marc d'iNexesCSC, una comunitat de pràctica formada per referents d'innovació de les entitats associades al Consorci. A més d'un espai d'intercanvi de coneixement, iNexesCSC és una xarxa de cocreació, detecció i impuls d'iniciatives innovadores. L'objectiu és promoure l'emprenedoria dels associats, posant l'entorn i els mitjans propicis per al desenvolupament d'aquells projectes amb una clara aportació de valor i ajudar a l'adopció i escalabilitat de la innovació a l'ecosistema sanitari i social.

Està previst que els projectes transformadors per al sistema de salut de Catalunya s'executin fins al 31 de maig de 2026, si bé poden finalitzar abans d'aquesta data. Segons ha explicat el Govern, la finalitat és "impulsar la transformació i catalització d'iniciatives en estat més incipient, però ja validades sistèmicament en el marc del SISCAT, mitjançant la potenciació de la innovació". Des de la Generalitat també han explicat que la selecció dels projectes s'ha fet "valorant molt especialment la seva incidència en la qualitat i seguretat assistencial".

Totes aquestes iniciatives s'adheriran a un retiment de comptes i seran avaluades en termes de resultats analitzant el seu potencial d'escalabilitat per tal que els òrgans directius del Departament de Salut prenguin les decisions que s'estimin oportunes en clau de Sistema. El finançament dels projectes s'efectuarà amb fons de rescabalament de tipus FANF (Fons Afectats No Finalistes).