Actualitat >

Notícies

Acord històric per a l'enfortiment del sistema de serveis socials de Catalunya

El Departament de Drets Socials, els sindicats majoritaris i les patronals del sector, entre les quals figura el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), van signar el passat 1 de juny l'Acord per a la construcció d'un sistema de serveis socials propi de Catalunya. Es tracta d'un acord històric, que comportarà millores substancials en l'atenció a les persones i en les condicions laborals dels professionals del sector, gràcies a un augment de les tarifes. L'acte de signatura va tenir lloc a la seu del Departament i va estar encapçalada pel conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

Un dels compromisos que adquireix el Departament de Drets Socials amb la signatura d'aquest document és la realització d'un estudi d'escandall de costos per tal d'actualitzar, "de forma rigorosa, adequada i sota criteris econòmics", els costos dels serveis socials de les entitats proveïdores de xarxa d'atenció pública. Les parts signants també es comprometen a dur a terme una revisió de la cartera de serveis, més simplificada i adaptada a les necessitats de la ciutadania i que tingui en compte els corresponents escandalls de costos associats.   

L'acord també fa referència a l'avaluació de la qualitat dels serveis, per la qual cosa es preveu que el Departament de Drets Socials s'incorpori a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAs). A més, es constituirà un grup de treball per afavorir l'establiment i compliment d'una política de qualitat dels serveis socials en què es tindran en compte els certificats obtinguts per les entitats en aquesta matèria. Tot això permetrà avançar, alhora, en la intergació de l'atenció social i sanitària, en el marc de l'AISS.

Un altre dels punts rellevants de l'acord és l'augment de les tarifes del 4% per al 2023, que s'ha de traslladar en un increment salarial dels professionals, en el marc de la negociació col·lectiva sectorial. També fa referència a un augment de les tarifes per al 2024, que serà d'un 5% o superior, en funció del resultat de l'estudi de costos realitzat. En cas que no s'aprovessin els pressupostos de l'any vinent, les parts signants es comprometen a treballar conjuntament, en els seus respectius àmbits, per promoure la corresponent modificació de crèdit que permeti aplicar l'increment.

El text signat també fa referència a l'equiparació salarial i de les condicions laborals, tot manifestant la voluntat de les parts que els i les professionals de la xarxa de serveis socials concertats o amb finançament públic tinguin uns salaris "competitius, dignes i equiparables als de la funció pública". Així, l'acord recull el compromís de treballar per assolir un acord intersectorial i un acord marc de serveis socials per establir un salari mínim de referència al sector i avançar cap a una indexació de l'evolució dels salaris amb el sector públic.

L'acord també reconeix l'impacte de la crisi energètica en els costos de subministrament de les entitats proveïdores de serveis socials i preveu una aportació lineal, única i extraordinària equivalent al 2% de la tarifa establerta per a l'exercici de 2023, que s'efectuarà en dos pagaments (juny i setembre) i que es calcularà d'acord amb l'ocupació real de 2022. Enguany es monitorarà l'evolució de costos per valorar si, en el marc de l'estudi d'escandalls de costos, aquest increment s'incorpora a les tarifes.

Des del CSC, valorem molt positivament aquest acord, que, per totes les millores mencionades, suposa un pas molt important per a la creació d'un sistema públic de serveis socials sòlid i sostenible, que garanteixi la qualitat de l'atenció a la ciutadania i que reverteixi en unes millors condicions de treball dels professionals del sector.

L'acte de signatura de l'acord va comptar amb la participació del president del CSC, Manel Ferré, i dels representants de la resta de sindicats majoritaris i patronals. Per part de les patronals, hi va assistir  la Confederació del Tercer Sector Social, La Unió, Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió de petites i mitjanes residències (Upimir), ACES - Associació Catalana d'Entitats de Salut i l'Associació de Centre d'Atenció a la Dependència de Catalunya (ACAD). Per part dels sindicats, han signat l'acord CCOO Catalunya i UGT Catalunya.