Actualitat >

Notícies

Sant Pau i el CSC presenten el Codi Medicament

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) van organitzar, el passat 14 de desembre, la Jornada "Codi Medicament: Actuacions Coordinades de prevenció secundària als Problemes de Salut relacionats amb els Medicaments (PSM) en el Territori Urgències, Atenció Primària, Centres Sociosanitaris, Hospitalització Domiciliària i Residències".

Els PSMs són un problema de salut pública de primer ordre, que estan directament o indirectament relacionats amb el 5-10% dels ingressos hospitalaris, el 30% de les consultes als Serveis d'Urgències dels hospitals i generen un gran nombre de reconsultes en el sistema sanitari. El desenvolupament de programes de prevenció de PSMs hauria de ser, per tant, una prioritat per als sistemes de salut.

Per això, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en col·laboració amb l'Àrea d'Innovació i Partenariat del CSC, ha iniciat, a la seva àrea de referència, el programa pilot "Codi Medicament", l'aplicació del qual ha demostrat reduir el nombre de reingressos hospitalaris a 30 dies. Aquest programa està centrat en la prevenció secundària en pacients que acudeixen al Servei d'Urgències de l'Hospital per un PSM i es basa en la coordinació entre especialitats i nivells assistencials. Inclou la revisió total de la medicació del pacient, la coordinació assistencial i una visita telefònica després de l'alta.

Es tracta d'un programa de prevenció secundària, d'àmbit territorial, que s'ha implementat en el marc de l'atenció multidisciplinària del pacient fràgil del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau i que incorpora atenció farmacèutica. S'espera, després dels bons resultats d'aquesta primera experiència, poder estendre'l a altres centres i territoris. És un projecte innovador que, tal com s'apunta des del Consorci de Salut i Social de Catalunya i l'Hospital de Sant Pau, incideix en quatre dels grans reptes del sistema sanitari: la coordinació assistencial, l'atenció centrada en la persona, la prevenció com a estratègia sanitària i l'orientació als resultats en salut.

El Codi Medicament ha demostrat, en un assaig clínic, disminuir els reingressos a 30 dies per qualsevol causa. En base als resultats de l'assaig clínic i als resultats assistencials, l'Hospital de Sant Pau està treballant en la creació de circuits que assegurin l'aplicació d'aquest procediment als pacients fràgils que acudeixen al Servei d'Urgències de Sant Pau per un PSM. El Codi Medicament, alhora, permet conèixer les característiques dels pacients que van a Urgències per aquests problemes, millorant-ne la prevenció primària.

L'objectiu de la jornada era promoure una actuació coordinada entre els professionals sanitaris de diferents nivells assistencials per abordar aquests problemes altament prevalents, així com generar una oportunitat de trobada, treball, aprenentatge i creixement compartit. Es va comptar amb la participació de professionals especialistes en Medicina d'Urgències i Emergències, en Medicina Familiar i Comunitària, en Farmàcia Hospitalària i amb membres de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.