Actualitat >

Notícies

La comunicació de les patologies en procés d'entrar a formar part de cossos i forces de seguretat

L'equip de l'Àrea de Protecció de Dades del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha elaborat un nou article que, en aquesta ocasió, parteix d'un dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) sobre una consulta d'un delegat de Protecció de Dades d'una fundació sanitària. El dubte partia d'un cas d'un pacient amb diferents ingressos hospitalaris per descompensació psicòtica que estava fent el procés per incorporar-se als cossos de forces de seguretat de Catalunya. En aquesta situació, l'article planteja si cal comunicar o no les dades del pacient.

Aquest article forma part d'una sèrie de publicacions elaborades pels experts en Protecció de Dades del CSC que analitzen alguns casos i novetats en aquest aspecte que són d'interès tant per les entitats del sector com per als seus responsables o delegats en protecció de dades.