Actualitat >

Notícies

La prevenció i el diagnòstic precoç, claus en el tractament de les malalties neurodegeneratives

La darrera sessió del cicle de debats CSC 2019: "Gestió pública dels medicaments innovadors" sobre malalties neurodegeneratives, celebrada aquest dimecres 10 de juliol, ha comptat amb la ponència inaugural de Maria Queralt Gorgas, cap de Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Gorgas ha analitzat l'estat de situació, oportunitats i reptes de futur de les malalties neurodegeneratives i dels seus tractaments farmacològics, afirmant que "no s'han d'oblidar les preferències del pacient, s'han de prendre decisions compartides".

Després de conèixer les principals innovacions farmacològiques, s'ha produït un debat clínic-gestor sobre l'accés als tractaments, la gestió clínica i el finançament com instruments per a la sostenibilitat del SNS i els resultats en salut dels medicaments, moderat per Antoni Gilabert i Lluís Bohigas. El director general de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí, ha explicat que "no hi ha cap tractament modificador de l'Alzheimer. Ens hem d'aproximar a la malaltia des de la prevenció i promoció de la salut. S'ha d'intervenir en l'etapa simptomàtica i és necessària la prevenció primària". Seguint aquesta línia, la directora mèdica de Fundació ACE, Mercè Boada, ha senyalat que "s'ha de produir un gran canvi cultural per fer una bona detecció a primària". Albert Lladó, neuròleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha afegit que "el tractament no modifica la malaltia en la fase de demència i és una malaltia limitada en el tractament farmacològic, per tant, el diagnòstic precoç és fonamental". Pel que fa a l'esclerosi múltiple, Jaume Sastre-Garriga, subdirector del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat), ha explicat que "els biomarcadors són clau i cal millorar el monitoratge dels fàrmacs i insistir en el tractament rehabilitador". Per la seva banda, la cap del Servei de Neurologia de l'hospital Moisès Broggi, Ester Moral, ha afirmat que "hi ha 14 fàrmacs per tractar la malaltia i la part inflamatòria està ben controlada, a diferència del component neurodegeneratiu". Quant al Parkinson, Asunción Ávila, de la Societat Catalana de Neurologia, ha dit que "el tractament farmacològic simptomàtic és eficaç, però és important realitzar un tractament integral". Per últim, el coordinador del Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica del CatSalut, Antoni Vallano, ha senyalat que actualment hi ha 88.000 pacients amb malalties neurodegeneratives i que el tractament té un cost de 117 milions d'euros. A més, ha explicat que al Programa es mira quin és el valor afegit del fàrmac i la magnitud de benefici que aporta.

La propera sessió del cicle se celebrarà el 3 d'octubre i se centrarà en antiinfecciosos.