Maig 2024

  1. Sessió plenària CAPSS

  2. Reunions de la Comissió Permanent 2024

  3. Grup de Treball de Coordinadores de Voluntariat

  4. Reunions iNexes per al 2024