Setembre 2023

 1. Comissió Atenció Primària i Comunitària (CSC-UCH)

 2. Comissió de les Direccions Assistencials

 3. Subcomissió de treball social Sociosanitari

 4. Comissió Permanent

 5. Comissió de Responsables de Farmàcia

 6. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

 7. Subcomissió de treball social d'Aguts

 8. Comissió de Gestió Social

 9. Calendari reunions iNexesCSC

 10. Comissió d'Atenció Intermèdia

 11. Comissió Tècnica Economicofinancera