Innovació i partenariat >

Convocatòria CSC Impulsa 2022

Qui hi pot participar i com?

La convocatòria dels premis CSC Impulsa 2022, que està oberta fins al 15 de juliol, està adreçada a totes les entitats sanitàries associades al Consorci. Les persones que vulguin presentar-s'hi ho han de fer a través del referent d'Innovació de la seva organització i mitjançant la plataforma coNNecta CSC, on trobareu tota la informació i el formulari per a la inscripció dels projectes.

Quin tipus projectes s'hi poden presentar?

Les candidatures s'hauran d'enquadrar en les següents categories:

 • Resultats en salut 

 • Atenció centrada a la persona 

 • Compra innovadora 

 • Prevenció de problemes de salut 

 • Sostenibilitat econòmica, energètica i/o ambiental 

 • Satisfacció dels pacients 

 • Satisfacció dels professionals 

 • Integració i continuum assistencial 

 • Enginyeria de processos i serveis assistencials 

 • Big data i algorismes predictius d'aplicació a la pràctica assistencial 

Com se seleccionaran els projectes guanyadors?

De totes les candidatures, se seleccionaran un total de 10 projectes, que seran presentats al jurat en una jornada de tipus pitch day. Posteriorment, es reconeixeran els tres millors, que rebran una dotació econòmica per a la seva implementació.

Quina és la dotació econòmica?

Els projectes guanyadors rebran les següents aportacions:

 • 1r premi: 30.0000 euros 

 • 2n premi: 20.000 euros 

 • 3r premi: 10.000 euros 

A més de l'import econòmic, els responsables dels tres projectes premiats tindran accés a un programa de mentoring per treballar la millora de les iniciatives.

Podeu consultar les bases dels premis aquí.