La plataforma coNNecta CSC és una iniciativa de l'Àrea d'Innovació i Partenariat del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) que vol proporcionar un punt de trobada entre les empreses que ofereixen solucions innovadores i capacitats científico-técniques, i les necessitats de les entitats associades al CSC.

Aquest nou espai permet:

  • Seleccionar aquelles solucions que ofereixen les empreses/proveïdors que millor s'adaptin a les inquietuds i peticions dels associats al CSC a l´espai habilitat com Spike market
  • Generar coneixement de les alternatives innovadores i potenciar la seva transferència tecnológica posant en valor els resultats de l'I+D+i per convertir-les en oportunitats de millora beneficioses i rentables per ambdues parts
  • Facilitar i establir nexes de comunicació amb els associats i les organitzacions per promoure les oportunitats de col.laboració
  • Més transparència i equitat envers les empreses i proveïdors que col·laborin a través del coNNecta CSC

Si vols accedir a la plataforma coNNecta CSC has d'omplir el següent formulari

Formulari coNNecta CSC

Si ja formes part de Connecta CSC pots accedir-hi des d'aqui:

coNNecta CSC

Pròxims e-pitching:

  • 11 d'octubre - Big data i prevenció primària de malalties
  • 29 novembre - Digitalització dels processos no assistencials