Què és el Consorci >

Valors i conducta

Missió

"Impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d'alt valor afegit als nostres associats"

Visió

"Ser el principal referent pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els nous reptes del sistema de salut i social"

Valors

  • Vocació de servei

Les necessitats de les persones, els associats i el territori inspiren i impulsen tot el que fem.

  • Excel·lència

Professionalitat i expertesa amb fort sentit pràctic i flexibilitat per respondre als nous reptes.

  • Creativitat cooperativa

Treballem en xarxa per crear valor i innovar conjuntament.

  • Compromís social

Impacte social des de l'ètica, la responsabilitat social i el rendiment de comptes.

  • Confiança

Basem les relacions en l'empatia, la proximitat i el respecte a cada persona.