Què és el Consorci >

Pla Estratègic CSC 2024-2027

El Pla estratègic 2024-2027, que es presenta a continuació, és fruit d'una revisió de l'estratègia institucional duta a terme per l'equip professional del CSC.

Aquesta revisió s'emmarca en l'inici d'un nou mandat, sota la presidència de Josep Mayoral, i en la fi de la vigència de l'anterior Pla estratègic. També s'ha tingut en compte l'actual context social i econòmic, que ens porta nous reptes de sector, així com les lliçons apreses amb la pandèmia, la qual ha evidenciat les fortaleses i mancances del sistema de salut i social.

A la Junta General Extraordinària celebrada el mes de juliol de 2023, Josep Mayoral va ser nomenat president del CSC, en substitució de Manel Ferré, qui havia estat al capdavant de la institució durant els últims dotze anys. La renovació de la presidència ha comportat una reorientació de l'entitat cap al món local, tot mantenint l'activitat de representació i de prestació de serveis que ens ha permès posicionar-nos com una entitat referent al sector salut i social.

El nou president ha manifestat la necessitat de recuperar l'essència municipalista del Consorci, incrementant el nombre d'associats al territori, reforçant les aliances amb els ajuntaments i altres institucions d'arrel local, i oferint serveis des de la proximitat, per donar resposta a les necessitats de les persones en el seu entorn més immediat. El nou plantejament estratègic i els objectius que s'han definit són, per tant, un reflex d'aquesta reorientació.

D'altra banda, l'equip del CSC ha dut a terme una revisió del Pla estratègic 2019-2022. Primer, s'han identificat les fites assolides i s'han assenyalat els objectius no complerts. Sobre aquests objectius, s'ha analitzat quins convé mantenir, perquè continuen sent fites rellevants, i quins cal eliminar o reformular, en funció dels nous reptes que encarem com a organització i com a sector.

Així, amb el Pla d'acció que es deriva d'aquesta nova reflexió estratègica, el CSC continua posant el seu coneixement i expertesa al servei dels associats per millorar la salut i el benestar de les persones. Però ho fa amb una doble voluntat. La primera, continuar impulsant les transformacions necessàries, en col·laboració amb els altres agents del sector, per construir un sistema sanitari i d'atenció social de qualitat, accessible i sostenible. La segona, actuar també sobre aquells determinants de la salut que queden fora del sistema sanitari, enfortint el lligam amb el món local i oferint serveis des de la proximitat.

Pla Estratègic CSC 2024 - 2027

Missió, visió i valors CSC