Tant el CSC com aquells dels seus instruments que tenen personalitat jurídica pròpia es governen per estatuts aprovats pels associats que descriuen, entre altres coses, quins són els òrgans de govern, les seves funcions, composició i sistema d'elecció, en cada cas.

Descarregueu els nostres Estatuts (PDF 391 Kb)