Què és el Consorci >

Serveis CSC per als fons Next Generation EU

Hem creat una cartera de serveis específica per donar suport als nostres associats en el procés per a la consecució dels fons europeus Next Generation, plantejats per la Unió Europea per tal de pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia per coronavirus.

Veure serveis

Contacta amb nosaltres(ELIMINAR)


 

Documentació a presentar

Acompanyament per a l'elaboració dels projectes de les diferents convocatòries per optar las fons, inclosa la documentació tant tècnica com administrativa i legal a presentar.

Constitució de les formes jurídiques necessàries

Disseny i suport a la constitució de les fòrmules jurídiques necessàries per tal de poder establir la col·laboració pública-pública o pública-privada per als projectes que hagin aconseguit els fons.
 

Licitació

Qualsevol procés de licitació associat al projecte.

Oficina tècnica

Suport al projecte a nivell d'oficina tècnica en relació a la vessant administrativa per a la justificació dels fons.