Perfil del contractant

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSHSU)

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSHSU)

Localització del centre

Adreça: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell
Teléfon: 972 880 150
Fax: 972 880 003

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Serveis de Contractacions

Adreça: Avinguda Tibidabo, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic: sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

FSHSU 04/19

Descripció: Contractació del subministrament d’estella llenyosa per a caldera de biomassa de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

Import: a)Valor estimat del contracte: 210.000,00.- euros, sense IVA (254.100,00.- euros, IVA inclòs) b) Import licitació: 152.460,00.- euros, IVA inclòs (126.000,00.- euros, sense IVA)

Data límit de presentació d'ofertes: 18/11/2019 14:00h

Apertura pública:

Apertura Sobres C (Es publicará al perfil) (Ecònomica):

Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

Data:15/01/2020 11:00h

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

MEMORIA JUSTIFICATIVA FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:03h
INFORME DE NECESSITATS FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:03h
INFORME NO DIVISIÓ LOTS FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:04h
Plec Tècnic FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:04h
Plec Administratiu FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:05h
Quadre de característiques FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:06h
ANNEX OE + criteris automàtics FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:09h
RESOLUCIO D'APROVACIO FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:09h
Fitxer DEUC FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:10h
MODELS FSHSU 4-19
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 13:10h
INF.VALORACIO SOBRE C
Data d’incorporació a la web
03/03/2020 16:12h
Acta C
Data d’incorporació a la web
03/03/2020 16:13h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
03/03/2020 16:13h
Informe justificació COVID-19
Data d’incorporació a la web
26/03/2020 10:35h
Acord no suspensió terminis.
Data d’incorporació a la web
26/03/2020 10:36h
Contracte
Data d’incorporació a la web
20/04/2020 11:04h

HFSH CSC F 3/17

Descripció: Resolució d'adjudicació del contracte basat de l'acord marc del subministrament de medicaments II

Import: 202.984,80 euros

Data límit de presentació d'ofertes: 08/10/2019 00:00h

Apertura pública:

No hi ha

NOTA IMPORTANT:

Publicació de l'adjudicació del contracte basat de l'acord marc del submistrament de medicaments II 

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
15/10/2019 10:40h

FSHSU 03/19

Descripció: Contractació del suport tècnic, manteniment preventiu, manteniment correctiu i tècnic-legal dels equips de radiologia de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell (FSHSU).

Import: Import licitació: 170.610,00.- euros, IVA inclòs ( 141.000,00.- euros, sense IVA)

Data límit de presentació d'ofertes: 28/06/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data:12/07/2019 12:30

NOTA IMPORTANT:

Es publica una esmena del Plec Tècnic (S'adjunta el nou esmenat) i s'amplia el termini de presentació d'ofertes en comptes del 20 de Juny de 2019 a les 14:00 hores serà el 28 de Juny de 2019 a la mateixa hora. L'obertura del sobre C será el 12 de juliol de 2019 a les 12:30 hores.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

MEMORIA JUSTIFICATIVA FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:27h
INFORME DE NECESSITATS FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:27h
INFORME NO DIVISIÓ EN LOTS FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:28h
PLEC TECNIC FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:28h
PLEC ADMINISTRATIU FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:29h
QUADRE CARACTERISTIQUES FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:29h
ANNEX OE + criteris automàtics FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:30h
MODELS Serveis Obert no electrònica FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:30h
RESOL APROV FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 10:31h
Fitxer DEUC FSHSU 3-19
Data d’incorporació a la web
05/06/2019 11:13h
PLEC TECNIC esmenat
Data d’incorporació a la web
18/06/2019 09:36h
Resolució d'esmena
Data d’incorporació a la web
18/06/2019 09:37h
Dubtes i respostes FSHSU 3-19 27.06.19
Data d’incorporació a la web
27/06/2019 09:04h
Acta A
Data d’incorporació a la web
04/10/2019 12:06h
Acta C
Data d’incorporació a la web
04/10/2019 12:07h
Resolució d'Adjudicació
Data d’incorporació a la web
04/10/2019 12:07h
Quadre de Puntuacions
Data d’incorporació a la web
04/10/2019 12:08h
Contracte
Data d’incorporació a la web
16/12/2019 12:37h

FSHSU 2/18

Descripció: Contractació del subministrament de maquinària per a la bugaderia.

Import: 61.000,00

Data límit de presentació d'ofertes: 14/01/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data:30 de gener de 2019. 11:30 h.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

MEMORIA JUSTIFICATIVA
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:05h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:07h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:08h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:08h
AnneX OE
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:08h
RESOLUCIO D'APROVACIO
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:09h
Models
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 10:09h
Informe de Necessitats
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 13:18h
Informe no divisió lots.
Data d’incorporació a la web
20/12/2018 13:19h
Model 4. Declaració responsable
Data d’incorporació a la web
03/01/2019 08:28h
Planell bugaderia 1_10 FSHSU 2-18
Data d’incorporació a la web
07/01/2019 14:24h
Acta A
Data d’incorporació a la web
30/01/2019 08:45h

S'adjunta acta d'obertura dels sobres A.

Acta C
Data d’incorporació a la web
19/03/2019 09:36h
Quadre de Puntuacions
Data d’incorporació a la web
19/03/2019 09:37h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
19/03/2019 09:38h
Contracte
Data d’incorporació a la web
16/12/2019 12:33h

FSHSU 1/18

Descripció: Contractació del servei d’impressió per a la Fundació Sant Hospital, incloent el lloguer dels equips d’impressió, subministrament i gestió de la reposició de consumibles així com el manteniment preventiu i correctiu

Import: 96.800,00 euros

Data límit de presentació d'ofertes: 20/12/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data:30 de gener de 2019 a les 11:00 h.

NOTA IMPORTANT:

Amb data 12 de desembre de 2018 es publica:

- Full de consultes.

- Resolució d'esmena d'errors tipografics.

- Quadre de caracteristiques esmenat.

- Plec tècnic esmenat.

- Annex OE esmenat.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

MEMORIA JUSTIFICATIVA
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:51h
INFORME DE NECESSITATS
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:52h
INFORME NO DIVISIO EN LOTS
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:53h
PLEC TÈCNIC
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:54h
PLEC ADMINISTRATIU
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:54h
QUADRE DE CARACTERISTIQUES
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:55h
MODELS
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:55h
RESOLUCIO D'APROVACIO
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:56h
ANNEX OE
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:56h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 10:58h
INSTRUCCIONS JUNTA CONSULTIVA
Data d’incorporació a la web
28/11/2018 11:01h
Consultes i respostes dels licitadors FSHSU 1-18
Data d’incorporació a la web
12/12/2018 13:13h
Resolució d'esmena error tipogràfic i ampliació termini FSHSU 1-18
Data d’incorporació a la web
12/12/2018 13:15h
QUADRE CARACT ESMENAT FSHSU 1-18
Data d’incorporació a la web
12/12/2018 13:28h
PLEC TECNIC esmenat FSHSU 1-18
Data d’incorporació a la web
12/12/2018 13:29h
ANNEX OE esmenat FSHSU 1-18
Data d’incorporació a la web
12/12/2018 13:30h
Acta A
Data d’incorporació a la web
30/01/2019 08:43h

S'adjunta acta d'obertura dels sobres A.

Acta C
Data d’incorporació a la web
25/02/2019 11:15h

S'Adjunta acta d'obertura sobres C.

Informe de valoracions
Data d’incorporació a la web
25/02/2019 11:16h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
25/02/2019 11:17h

FSHSU 2/2017

Descripció: Servei de realització de proves analítiques especials per al servei de Laboratori Clínic de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

Import: 98.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 19/12/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica): A l'ampar de l'article 62 de les Instruccions Internes de Contractació, no és preceptiva l'obertura pública de les ofertes tècniques del sobre B.
 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. Avinguda Tibidabo, 21 08022 Barcelona

  Data: 10 de gener de 2018 a les 12.00 hores.

NOTA IMPORTANT:

NOTA IMPORTANT: S'adjunta document d'esmena d'errors tipogràfics en relació al Plec Tècnic. El document te el nom de "Resolució esmena error tipogràfic FSHSU 2-17"

******************************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Administratiu FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:55h
Plec Tècnic FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:55h
Quadre de característiques FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:55h
Anunci de licitació DOGC FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:56h
Fitxer DEUC FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:58h
Annex 3 guia DEUC FSHSU 2/17
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 08:59h
Annexes FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 09:23h
Models FSHSU 2/17
Data d’incorporació a la web
04/12/2017 09:24h
Resolució esmena error tipogràfic FSHSU 2-17
Data d’incorporació a la web
11/12/2017 09:43h
Anunci d'Adjudicació DOGC FSHSU 2/2017
Data d’incorporació a la web
01/03/2018 08:27h
Resolució Adjudicació FSHSU 2/17
Data d’incorporació a la web
01/03/2018 13:34h
Quadre de puntuacions Sobres B-C FSHSU 2/17
Data d’incorporació a la web
01/03/2018 13:35h

FSHSU 1/17

Descripció: Subministrament de reactius, material fungible i cessió dels equips analitzadors necessaris destinats al Servei de Laboratori de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

Import: 705.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 15/06/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data: 30 de juny de 2017 a les 12.00 hores.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya. Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona

  Data: 15 de setembre de 2017 a les 12.00 hores

NOTA IMPORTANT:

Consultes dels licitadors

En data 12 de maig de 2017, es publica un arxiu amb consultes dels licitadors i les corresponents respostes amb el nom "Consultes dels licitadors 12.05.17"

*************************************************************************************************************************

Consultes dels licitadors

En data 16 de maig de 2017, es publica un arxiu amb consultes dels licitadors i les corresponents respostes amb el nom "Consultes dels licitadors 16.05.17"

*************************************************************************************************************************

Resolució d'esmena

En data 31 de maig de 2017, es publica una resolució per esmena degut a errors tipogràfica

*************************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci licitació DOUE FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:17h
Plec Administratiu FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:17h
Plec Tècnic FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:17h
Quadre de característiques FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:17h
Annex 3 guia DEUC FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:18h
Fitxer DEUC FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:18h
Annex 1 Proves FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:19h
Annex Econòmic C FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:19h
Annexes FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:20h
Models FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
08/05/2017 15:20h
Anunci licitació BOE FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
11/05/2017 08:17h
Consultes dels licitadors 12.05.17 FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
12/05/2017 11:08h
Consultes dels licitadors 16.05.17 FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
16/05/2017 12:14h
Esmena errors tipogràfics FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
31/05/2017 16:21h
Resolució Adjudicació FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
06/10/2017 12:26h
Informe de valoracio FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
06/10/2017 12:27h
Quadre de puntuacions Sobres B-C FSHSU 1/17
Data d’incorporació a la web
06/10/2017 12:27h

FSHSU 1/16

Descripció: Servei integral de bugaderia (lloguer i rentat de roba) de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

Import: 218.088,00 Euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 24/01/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data: 10 de febrer de 2017 a les 12.00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data: Pendent publicació

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de característiques FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:00h
Plec Administratiu FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:00h
Plec Tècnic FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:01h
Annex 3 guia DEUC
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:01h
Fitxer DEUC FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:01h
Annexos FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:02h
Models FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
19/12/2016 13:02h
Resolució de Procediment Desert FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
03/02/2017 12:38h
Anunci Desert DOUE FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
02/03/2017 13:08h
Anunci Desert BOE FSHSU 1/16
Data d’incorporació a la web
27/03/2017 14:25h

FSHSU 2/16

Descripció: Subministrament d’estella forestal per a caldera de biomassa per la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

Import: 77.000 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 03/01/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Única):

  Lloc: Passeig Joan Brudieu, 8 25700 La Seu d’Urgell

  Data: 23 de gener de 2017 a les 11.00 hores

NOTA IMPORTANT:

- En relació a la solvència tècnica ( apartat 7 a) del quadre de característiques específiques) , no és necessària l'aportació  del Certificat que acrediti els sistemes d'assegurament de qualitat conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001 i/o ISO 14001. Doncs no es tracta d'un requisit obligatori per a poder presentar oferta en el present procediment. 

- En relació a la clàusula cinquena del Plec de Prescripcions tècnics, concretament en relació al temps de resposta, hi a un error de transcripció, doncs on s'indica que el temps de resposta ha de ser d'un mínim de 36 hores, en realitat ha de dir que el temps de resposta ha de ser màxim de 36 hores, poden els licitadors presentar un temps de resposta inferior. 

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci licitació DOGC FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:43h
Quadre de característiques FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:43h
Plec Admimistratiu FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:44h
Plec Tècnic FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:45h
Annex 3 guia DEUC
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:45h
Fitxer DEUC FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:45h
Oferta Econòmica FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:46h
Annexos FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:46h
Models FSHSU 2/16
Data d’incorporació a la web
16/12/2016 09:46h