• iNexesCSC es un nou espai per la identificació i impuls de projectes innovadors. Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) volem promoure la emprenedoria dels associats posant l'entorn i els mitjans propicis per al desenvolupament d'aquells projectes innovadors amb una clara aportació de valor i ajudar a la seva escalabilitat.
  • iNexesCSC forma part de l'Àrea d'Innovació i partenariat del CSC on podeu trobar diferents projectes innovadors dins del sector que ja estan en marxa i al qual s'hi poden sumar els associats al CSC.