Coneixement >

Anàlisi de casos i novetats en l'àmbit de Protecció de Dades

L'Àrea de Protecció de Dades del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) compta amb experts en la protecció de dades en l'àmbit sanitari i social, i analitza alguns casos i novetats en aquest aspecte que són d'interès tant per les entitats del sector com per als seus responsables o delegats en protecció de dades.

Quan ens prenen l'empremta digital o ens fan un reconeixement facial estem parlant de dades biomètriques. Darrerament aquest tipus de dades han aixecat certs rumors o mites sobre la seva seguretat o emmagatzematge que el nostre equip d'experts en Protecció de Dades desmenteix arran d'un comunicat sobre aquesta temàtica de l'AEPD.

A partir del Pla d'Inspecció d'ofici de l'atenció sociosanitària, destaquem els aspectes més rellevants d'aquest pla de l'AEPD i assenyalem allò que és més important per a l'agència, per tal que les entitats ho puguin tenir present.

En aquest nou article es parteix d'un dictamen de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) sobre una consulta d'un delegat de Protecció de Dades d'una fundació sanitària. El dubte partia d'un cas d'un pacient amb diferents ingressos hospitalaris per descompensació psicòtica que estava fent el procés per incorporar-se als cossos de forces de seguretat de Catalunya. En aquesta situació, l'article planteja si cal comunicar o no les dades del pacient.