Coneixement >

Anàlisi de casos i novetats en l'àmbit de Protecció de Dades

L'Àrea de Protecció de Dades del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) compta amb experts en la protecció de dades en l'àmbit sanitari i social, i analitza alguns casos i novetats en aquest aspecte que són d'interès tant per les entitats del sector com per als seus responsables o delegats en protecció de dades.

  • Divergència de posicions sobre els controls de temperatura i la protecció de dades entre l'AEPD i la judicatura

    La realització de controls de temperatura a l'accedir a determinats llocs públics ha obert el debat sobre la protecció de dades en aquest cas, ocasionant fins i tot diferents posicionaments de la judicatura i de l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Així, des de l'Àrea de Protecció de dades del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) analitzem la procedència d'aquests tractaments de dades com a mesura per mitigar el risc de contagi de la població i les diferents postures que s'han adoptat sobre aquests controls.

  • Nova sanció de l'AEPD a una entitat sanitària per la clàusula en el formulari

    Des de l'Àrea de Protecció de Dades del CSC s'analitza la darrera sanció de l'Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a una organització sanitària per incomplir el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) en el formulari que es va lliurar a l'usuari quan va arribar a urgències.

    • L'APDCAT va emetre un dictamen sobre aquesta qüestió que també s'ha analitzat per part del CSC: