Què és el Consorci

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista.

El CSC, referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d'un centenar d'associats i 43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d'atenció social i del món municipal.

Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.

Presentació CSC

CSC - Consorci de Salut i Social de Catalunya

Creu de Sant Jordi 2008

Valors i conducta

Més informació

Què fem

Més informació

Com ens organitzem

Més informació

Els nostres associats

Més informació

Entitats on participa el CSC

Més informació

Portal de la transparència

Més informació