Farmàcia i medicament >

Jornades de Farmàcia i Medicament

L'Àrea de Farmàcia i del Medicament és un punt de trobada del coneixement en aquest àmbit a través de diferents jornades i cicles de debats.

Cicle de debats #farmaCSC 2017

El cicle de debats #farmaCSC sobre Gestió Pública dels Medicaments innovadors va celebrar la seva primera edició a l'any 2017 amb l'objectiu d'identificar les novetats en la gestió de l'accés als medicaments innovadors i plantejar un debat que proposi solucions als reptes que es plantegen respecte l'avaluació, el finançament i  la compra com a eines facilitadores de la gestió de l'accés. El cicle de sessions va permetre conèixer de primera mà l'anàlisi i visió dels principals decisors i líders d'opinió a Catalunya en aquest tema i relacionar-se amb experts i altres professionals implicats en la gestió de l'accés de medicaments.

Cicle de debats #farmaCSC 2018

L'any 2018 el cicle de debats #farmaCSC en Gestió Pública dels medicaments innovadors es realitza amb sessions en les quals s'aborden les millors estratègies d'accés als medicaments en quatre àmbits: l'anticipació, la gestió de l'accés, la compra innovadora i els resultats en salut, i centrant cada sessió en una àrea terapèutica: oncologia, hematologia, malalties autoimmunes, malalties cròniques i les malalties minoritàries.