Per poder prestar serveis als seus associats, el  CSC s'ha dotat d'instruments que, en determinats casos, tenen entitat jurídica pròpia, com la patronal CAPSS,  CSC S.A.,  CSC Atenció Social SL i la Fundació S21.

En altres ocasions, l'activitat del CSC per als associats es desenvolupa des d'unitats especialitzades de caràcter tècnic, com l'Àrea jurídica, el Servei de licitacions (SACAC), l'Àrea de sistemes i tecnologies de la informació, l'Àrea de Comunicació i el Servei d'Estudis (SEPPS).