Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Factors que afavoreixen i obstaculitzen la implantació d’un sistema de compra en base poblacional a Catalunya

Informes técnicos

Autor:
ML Vázquez, I Vargas, R Terraza
Editor:
CHC i Servei Catala de la Salut
Publicació:
2006

Avaluació qualitativa de la prova pilot del Servei Català de la Salut(CatSalut)

Descarregar document (PDF 1,10 Mb)