Knowledge >

Catalogue of Publications

Factors que afavoreixen i obstaculitzen la implantació d’un sistema de compra en base poblacional a Catalunya

Technical reports

Author:
ML Vázquez, I Vargas, R Terraza
Editor:
CHC i Servei Catala de la Salut
Publication:
2006

Avaluació qualitativa de la prova pilot del Servei Català de la Salut(CatSalut)

Download document (PDF 1,10 Mb)