Autor:
Joan Farré Calpe
Editor:
CSC
Pàgines:
5
Publicació:
10-12-2009

Aportació del Consorci de Salut i Social de Catalunya a la jornada "El model sanitari: balanç i perspectives després de 18 anys", celebrada amb motiu del 18è anniversari del Servei Català de la Salut

Descarregar document (PDF 32,87 Kb)